Praktiski
Manas tiesības

Slimības lapa vecvecākiem: kā noformēt, ja jāpieskata slims mazbērns?0

Foto: Ruslan Guzov/Shutterstock

Vai vecmāmiņa vai vectētiņš var dabūt darbnespējas lapu mazbērna slimošanas laikā? Un kā to noformēt?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” darbnespējas lapu B, ja slimo bērns, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, izsniedz personai, kura audzina bērnu (vienam no vecākiem, vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un audzina bērnu), ja minētā persona saistībā ar slima bērna kopšanu nevar ierasties darbā.

Darbnespējas lapu izsniedz ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts. Tātad teorētiski arī vecmāmiņa vai vectētiņš varētu paņemt slimības lapu, taču vecvecāki nav bērna likumiskie pārstāvji Civillikuma izpratnē, tāpēc var gadīties situācija, kad, piemēram, ģimenes ārsts pieprasa vecāku izdotu pilnvaru.

Taču, ja ārstam šī ģimene ir labi pazīstama, iespējams, viņš pilnvaru arī neprasīs. Drošāk tomēr būtu iepriekš telefoniski sazināties ar bērna ārstu un vienoties par tālāku rīcību.

LA.lv