Praktiski
Manas tiesības

Skaidrojam, kādi ir mantošanas veidi un spēks0

Foto: William Potter/SHUTTERSTOCK

Kādos veidos iespējams mantot, un kurš no mantošanas veidiem ir vissvarīgākais? RITA RĒZEKNES NOVADĀ

Civillikums paredz trīs mantošanas veidus: testamentāro, likumisko un līgumisko. Testamentārā mantošana parasti ir saistīta ar rakstisku testamentu, kur novēlēta kustamā un nekustamā manta, kā arī nododamās tiesības un saistības.

Likumiskā mantošana saistīta ar likumā noteiktajiem mantiniekiem un to, kas katram no viņiem pienākas pēc likuma.

Saistītie raksti

Līgumiskajā mantošanā savukārt ir noslēgts mantojuma līgums, kurā mantojuma atstājējs novēl visu vai daļu sava nākamā mantojuma, paredzot zināmus nosacījumus.

Šiem mantošanas veidiem ir savas prioritātes, piemēram, ja pastāv līgumiskā mantošana, tā ir svarīgāka par testamentāro un likumisko mantošanu. Savukārt testamentārā mantošana ir svarīgāka par likumisko.

Spēkā ir visi nosauktie testamenti, ja vien ir ievēroti to sastādīšanas nosacījumi.

LA.lv