Praktiski
Manas tiesības

Lai pasargātu darbiniekus no nelaimes, VDI sākusi pārbaudes dažādos uzņēmumos0

Foto: Fotolia

Valsts darba inspekcija sākusi tematiskās pārbaudes pārtikas ražošanas, kokapstrādes un metālapstrādes uzņēmumos. Pārbaudēs īpaša uzmanība tiks pievērsta darba aprīkojumam un tā atbilstībai drošības prasībām.

Valsts darba inspekcijas (VDI) rīcībā esošie statistikas dati liecina, ka pēdējos gados būtiski pieaudzis nelaimes gadījumu skaits, kas notikuši, strādājot ar darba aprīkojumu.

Visbiežāk nodarbinātie cietuši pārtikas ražošanā, kokapstrādē un metālapstrādē, piemēram, sadurot vai sagriežot pirkstus un plaukstas ar asiem priekšmetiem: nažiem, īleniem, naglām u.c. Nelaimes notiek arī tad, kad strādājošie pieiet pārāk tuvu rotējošām iekārtām, kas nejauši aizķer un ievelk nodarbinātā apģērbu ar visu roku vai kāju mehānismā un tos traumē. Darbinieki arī cietuši, strādājot ar iekārtām, kas ir nenorobežotas vai kurām ir noņemti aizsargmehānismi, kā arī labojot vai tīrot iekārtas, tās neizslēdzot.

Visos šajos gadījumos speciālisti secinājuši, ka nelaimes gadījumu cēlonis darbā ar aprīkojumu lielākoties ir nodarbināto neuzmanīga un pārdroša rīcība, kā arī nedrošas iekārtas. Pērn šādu gadījumu skaits, salīdzinot ar 2017. gadu, ir pieaudzis par 15%. Tāpēc inspektori pārbaudīs, vai aprīkojuma kustīgās daļas ir nosegtas ar drošiem aizsargiem, vai atbilstīgi prasībām veikta un dokumentēta iekārtu tehniskā apkope, vai iekārtu tuvumā ir izvietotas nepieciešamās drošības zīmes un citas svarīgas nianses, jo nereti pat it kā sīks, nenozīmīgs pārkāpums vai neprecizitāte var novest pie lielas nelaimes.

!!! VDI aicina darba devējus sakārtot darba vidi uzņēmumos jau pirms pārbaudēm. Mājaslapā www.stradavesels.lv ir pieejama informācija, kas palīdzēs labāk izprast darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un savlaikus sagatavoties pārbaudēm.

LA.lv