Praktiski
Manas tiesības

Nozaudēta algas nodokļu grāmatiņa. Kā pierādīt darba stāžu?0

Foto: JPC-Prod/SHUTTERSTOCK

Ko darīt, ja pazaudēta darba grāmatiņa, bet tuvojas pensijas vecums? Ja dzīves laikā strādāts vairākās darbavietās, kuras jau sen ir likvidētas vai bankrotējušas. Kā pierādīt savu darba stāžu?

 

Visi dokumenti ir svarīgi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Sanita Letapura apliecina, ka kopējais apdrošināšanas jeb darba stāžs tik tiešām ir svarīgs – to ņem vērā, aprēķinot vecuma pensiju.

Par laika periodu no 1996. gada visas nepieciešamās ziņas ir atrodamas VSAA informācijas sistēmā, bet līdz tam uzkrātie apdrošināšanas periodi gan ne, tāpēc tie jāapliecina ar iesniegtajiem dokumentiem.

Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas stāžu, ir darba grāmatiņa, darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti, darba devēja vai arhīva izziņas, mācību iestāžu izsniegti dokumenti, karaklausības apliecība u.c.

Ja nezināt, vai VSAA rīcībā ir visa informācija par jūsu apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, aizejiet uz kādu no tuvākajām VSAA klientu apkalpošanas vietām un personīgi to pavaicājiet. Šādu informāciju var iegūt arī internetā.

Internetbankas lietotāji un e-paraksta īpašnieki ziņas var pieprasīt, izmantojot e-pakalpojumu Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) portālā www.latvija.lv.

 

Kas veido apdrošināšanas stāžu

Atgādinām, ka līdz 1990. gada 31. decembrim Latvijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžu veido Latvijas teritorijā un bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi, piemēram, dienests Latvijas armijā un PSRS Bruņotajos spēkos, dienests iekšlietu iestādēs (izņemot VDK), mācību laiks augstākajās mācību iestādēs un citās

mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas, laiks, kad kopts I grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam, kā arī cilvēks, kas sasniedzis 80 gadu vecumu, laiks, kad persona, kurai noteikta invaliditāte, nestrādā, sievietēm arī laiks, kad audzināts bērns līdz astoņu gadu vecumam u.c.

Darba stāžā ietilpst arī politiski represēto ieslodzījuma vietās, nometinājumā un izsūtījumā pavadītais laiks, kas tiek rēķināts trīskāršā apmērā, bet Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos – pieckārtīgā apmērā.

Savukārt ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un Latvijas nepilsoņiem apdrošināšanas stāžu veido darba un tam pielīdzinātie periodi Latvijas teritorijā, mācību laiks arī bijušās PSRS teritorijā, politisko represiju laiks ārpus Latvijas teritorijas.

Ja apdrošināšanas periodi ir uzkrāti bijušās PSRS teritorijas valstīs, ar kurām Latvijai noslēgts līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (Ukraina, Baltkrievija, Krievija) vai tās ir Eiropas Savienības dalībvalstis (Lietuva, Igaunija),

nosakot Latvijas apdrošināšanas stāžu, tiek piemēroti attiecīgā līguma vai Regulas Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu nosacījumi.

No 1991. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31. decembrim apdrošināšanas stāžu veido darbs un tam pielīdzinātie periodi Latvijā, kuros ir veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Arī šie periodi ir jāpierāda ar dokumentiem, ja vien tie VSAA nav jau iesniegti iepriekš. Detalizēta informācija atrodama VSAA mājaslapā: www.vsaa.gov.lv.

 

Kur meklēt

Ja jūsu rīcībā nav visu dokumentu, kas apliecina darba stāžu, par to jāsāk domāt jau tagad, negaidot laiku, kad pienāks pensionēšanās diena.

Ja kāds dokuments pazaudēts, tad jārēķinās ar papildu laiku un finanšu izdevumiem, kas būs jāmaksā par arhīva izziņām.

Pazaudētos dokumentus vispirms iesakām meklēt Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Personāla dokumentu valsts arhīvā (PDVA), kur pieejama informācija par darba stāžu līdz 1996. gadam.

Taču šis arhīvs var sniegt ziņas tikai par tām darbavietām, kuru dokumenti ir nodoti glabāšanā. Gadās, ka nekādu dokumentu arhīvā nav, un tad pierādījumus atrast ir vēl sarežģītāk, reizēm pat neiespējami.

Personai, kura vēršas arhīvā, jāaizpilda pieprasījuma veidlapa izziņas saņemšanai. Pieprasījumus var iesniegt jebkurā Latvijas Nacionālā arhīva nodaļā, un tie tiks nosūtīti arhīvam pēc piederības.

Ja arhīvā dokumentus neizdodas iegūt, tad pastāv iespēja vērsties tiesā ar lūgumu konstatēt juridisko faktu (ka tiešām esat konkrētās darbavietās strādājis).

Saistītie raksti

Rīgā pieprasījumu var iesniegt: LNA PDVA Ata ielā 1; LNA administrācijā Šķūņu ielā 11; LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā (LVVA) Slokas ielā 16; LNA Latvijas Valsts arhīvā (LVA) Bezdelīgu ielā 1a.

Personas, kuras dzīvo Latvijas reģionos, pieprasījumu var iesniegt jebkurā no zonālajiem valsts arhīviem.

LA.lv