Citas tiesības, Manas tiesības

Ziedojumi, dāvinājumi un maksājumi partijām – ir noteikti griesti privātpersonām

Foto - Shutterstock

Turpmāk fiziskās personas drīkstēs veikt dāvinājumu (ziedojumu), iemaksāt biedru naudu un iestāšanās naudu partijām no saviem ienākumiem, kuru kopējais apjoms nedrīkstēs pārsniegt 30% no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem. To paredz grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas stāsies spēkā šā gada 1. decembrī.

Ar likuma izmaiņām plānots novērst iespēju fiziskajām personām neatļauti iesaistīties līdzekļu ziedošanā vai dāvināšanā politiskajām partijām. Līdz šim personas varēja tās finansēt no saviem ienākumiem, kas gūti tajā pašā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Taču nereti partijām tika atvēlēta teju vai puse no savas naudas vai arī visi pēdējos trīs gados legāli gūtie (deklarētie) ienākumi. Tas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbiniekiem radīja šaubas par šādas naudas patieso izcelsmi. Lielākā daļa no šiem ziedojumiem bijuši četru līdz 15 tūkstošu eiro apmērā.

Ar likuma izmaiņām noteikts, ka partija finansējumu zaudēs, ja tā vairāk nekā 10% no kopējās tai piešķirtās naudas būs izmantojusi neatbilstoši likumā noteiktajam mērķim. Šādas izmaiņas ierosinātas, jo iepriekš piemērojamā sankcija – finansējuma izmaksas apturēšana – ir nesamērīga salīdzinājumā ar pārkāpuma smagumu. Izmaiņas likumā paredzētas arī tādēļ, lai no 2019. gada 30. jūnija varētu ieviest partiju dokumentu un finanšu pārskatu iesniegšanu KNAB elektroniski. Informāciju par partiju finansiālo darbību jaunā sistēma ļaus izmantot ātrāk un vienkāršāk. Datu bāzes ieviešana turklāt samazinās administratīvo slogu partijām, un tās bez kavēšanās varēs saņemt informāciju par ziedojumu neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

Pievienot komentāru