Citas radības, Mājas mīluļi

Vistas privātmāju ciematā. Vai tiešām aizliegts turēt putnus?

Foto-Shutterstock

Vai kādi normatīvie akti aizliedz privātmāju ciematā turēt vistas? Varbūt noteikumus izstrādā katra pašvaldība? Vai ir nepieciešama kaimiņu rakstiska piekrišana? JĀNIS MĀRUPES NOVADĀ

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja vietniece Inga Kronenberga skaidro: – Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 10. punktu dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par mājdzīvnieku turēšanu, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos. Tātad vietējās pašvaldības savos saistošajos noteikumos var noteikt ierobežojumus lauksaimniecības dzīvnieku, šajā gadījumā vistu, turēšanai konkrētās pašvaldības teritorijā.

Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere precizē, ka likumā nav tāda formulējuma privātmāju ciemats, bet ir ciema teritorija (administratīvajās robežās noteikta teritorija) vai savrupmāju apbūves teritorija. Būtiska nozīme ir tam, kā vistas tiek turētas – vai tām ir nepieciešamas speciālas būves, vai arī pieļaujams putnus turēt citos apstākļos. To nosaka pašvaldības apbūves noteikumi. Šajā dokumentā minēts, ka novadā visās teritorijās ir atļauts veikt saimniecisko darbību, ja tai nav nepieciešamas speciālas atļaujas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” pilsētās un ciemos lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves var izvietot tikai teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajās teritorijās, turklāt šādas būves nedrīkst ierīkot publiskās apbūves teritorijās un daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās. Turot mājputnus, jānodrošina veterinārās un higiēnas prasības, jāveic pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem.

Apbūves noteikumi neparedz, ka mājputnu turēšana jāsaskaņo ar kaimiņiem, tomēr savrupmāju apbūves teritorijās ir aizliegtas darbības, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus. Ja to konstatē, attiecīgās darbības tiek aizliegtas.

6 Komentāri

  1. Burvīga domes ierēdnes atbilde – uz jautājumu “drīkst vai nedrīkst”nav atbildēts, toties jautātājs tiek bombardēts ar dažādiem lēmumu un noteikumu citātiem.

  2. Var tikai pabrīnīties par mūsu likumdevēju un pašvaldību ierēdņu izcilo debīlismu. Ja dzīvoju laukos, tad kas man var aizliegt turēt savā sētā suņus vai vistas, kā nu kurš grib, vēl vairāk – pat govi. Tā ir normāla parādība, ja tas ir laukos. Bez jebkādām mēslu bedrēm un visādiem citādiem brīnumiem. Aizbrauciet uz Nīderlandi, tur starp kanāliem ir lauku sētas, kur mēsli glabājas tāpat kā kādreiz Latvijā, pie kūts lūkas – un nekas, viss kārtībā. Latvijā, kur no kūts līdz jūrai dažkārt ir 100 un vairāk km, vajadzīgas dārgas un citādi nevajadzīgas būves. Protams, skaisti jau izskatās – bet vai tiešām vajag? Un beidzot! Kas tas par privātīpašumu, kur katrs kam nav slinkums var īpašniekam norādīt ko darīt vai nedarīt? Lēnām, bet noteikti ejam staļinisma virzienā, to vienreiz jau esmu piedzīvojis, otrreiz negribētos. Tad arī neko nedrīkstēja, pat siltumnīcu nē! Vai tagad nav līdzīgi, ja bija jātaisa tomātu dumpis, jo arī tos bezmaz aizliedza audzināt!

    1. pilnīgi piekrītu!!!! Zeme nav muļķu, tā ir mūsu skaistā Latvija, kuru vada stulbie ierēdņi un aklie deputāti, kuri visas rekomendācijasno Eiro Savienības pārvērš likumos………..idiotizms!!!!!!!!!!!!!!!!! Tagad manā īpašumā, ko pati izbūvēju, maksāju trakus nodokļus diktēs vai varu vistiņu turēt, kur soli spert, ko’sēt, stādīt, kur soli spert. Tā nav tā vbrīvā Latvija par kuru g’
      ajām barikādēs…………..

Pievienot komentāru