Praktiski
Manas tiesības

Vīrs adoptē sievas meitu, bet pēc gadiem draud atcelt adopciju. Kādas sekas ir šādai rīcībai? 16

Manas meitas tēvs nomira, kad viņai bija divi gadiņi. Viņu adoptēja mans tagadējais vīrs. Taču pēdējais mēnesis mums nesis sliktas ziņas – vīrs grib šķirties, jo esot atradis citu sievieti, un draud: ja es tam nepiekritīšu, atteiksies no meitas – atcels adopciju. Vai viņš to tiešām var izdarīt? Kādas sekas ir adopcijas atcelšanai (vai tad mainīs bērna uzvārdu, dzimšanas datus u.tml.)? GUNA TUKUMA NOVADĀ

Civillikuma 175. pants paredz, ka adopciju var atcelt tiesa, ja pilngadīgs adoptētais un adoptētājs par to ir vienojušies. Izņēmuma gadījumā – arī tad, ja šādas vienošanās nav, taču tad pilngadīgajam adoptētajam jāpierāda, ka nav izveidojušās patiesas vecāka un bērna attiecības.

Arī Civilprocesa likuma 263. pantā teikts, ka tiesa adopciju var atcelt tikai pēc adoptētāja un pilngadīga adoptētā kopīga pieteikuma vai pēc pilngadīga adoptētā pieteikuma.

! Tātad, kamēr bērns ir nepilngadīgs, vīrs nevar pieprasīt adopcijas atcelšanu.

Taču, iespējams, jūsu meita pēc pilngadības sasniegšanas pati vēlēsies adopciju atcelt un pierādīs tiesā, ka jūsu vīrs pēc aiziešanas no ģimenes par viņu neinteresējās un nerūpējās.

Pieteikums par adopcijas atcelšanu jāiesniedz tiesai pēc viena pieteicēja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, – pēc faktiskās dzīvesvietas. Atceļot adopciju, tā izbeidzas ar dienu, kad stājies spēkā tiesas spriedums. Ar adopcijas atcelšanu adoptētajam un viņa pēcnācējiem tiek atjaunotas radniecības tiesiskās attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem.

Ja ar adopcijas nodibināšanu adoptētais ieguvis adoptētāja uzvārdu vai citu vārdu vai viņam mainīts personas kods, tiesa adoptējamā interesēs tos var saglabāt. Taču likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par adopcijas atcelšanu ir arī pamats, lai izdarītu jaunu ierakstu dzimšanas reģistrā un izdotu jaunu dzimšanas apliecību.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv