Praktiski
Manas tiesības

Viestura ordenis: par kādiem nopelniem to piešķir0

Foto-Valsts prezidenta kanceleja

Kas ir Viestura ordenis? Par kādiem nopelniem to var saņemt? STAŅISLAVS DAUGAVPILS NOVADĀ

Viestura (Vesthardus Rex) ordenis nodibināts 1938. gadā senās patstāvīgās Latvijas varenības piemiņai un atjaunots ar Valsts apbalvojumu likumu. Ordeņa devīze ir “Confortamini et pugnate” (“Esiet stipri un cīnieties”).

Ar Viestura ordeni apbalvo par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas apsargāšanā, valsts bruņoto spēku veidošanā un valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kalpošanai savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai.

Ordeni var saņemt militārpersonas, kā arī citas personas, to skaitā arī ārvalstu militārpersonas par nopelniem Latvijas valsts bruņoto spēku apmācībā un audzināšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā. Par sevišķiem nopelniem starpvalstu attiecību veidošanā var apbalvot ārvalstu vadītājus un ārvalstu oficiālo delegāciju locekļus, kā arī ārvalstu vēstniekus.

Šādu apbalvojumu var saņemt arī pēc nāves, ja Ordeņu kapituls pieņem lēmumu par personas atzīšanu par Viestura ordeņa lielkrusta komandieri.

Viestura ordenim ir piecas šķiras un triju pakāpju goda zīmes. Ar ordeņa pirmo šķiru apbalvotais tiek iecelts par ordeņa lielkrusta komandieri, ar otro šķiru – par ordeņa lielvirsnieku, ar trešo šķiru – par ordeņa komandieri, ar ceturto šķiru – par ordeņa virsnieku, ar piekto šķiru – par ordeņa kavalieri.

LA.lv