Praktiski
Manas tiesības

Vēlos pārcelties pie bērniem uz Spāniju. Vai tur saņemšu savu pensiju?0

Foto: Positiffy/SHUTTERSTOCK

“Pavasarī nomira vīrs, abi mūsu bērni dzīvo un strādā Spānijā. Esmu nolēmusi braukt pie viņiem un tur pavadīt mūža nogali. Pēdējos trīs mēnešus es te saņēmu bezdarbnieka pabalstu, bet oktobrī jau būs klāt pensijas vecums. Vai es Spānijā varēšu saņemt savu Latvijā nopelnīto vecuma pensiju?” LARISA RĪGĀ

Latvijas pilsoņi, pārceļoties uz dzīvi kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, nezaudē tiesības uz pensijām un atsevišķiem pabalstiem, kurus viņi ieguvuši Latvijā. Piešķirtie pabalsti vai pensija tiek pārskaitīta uz cilvēka norādīto bankas kontu jebkurā dalībvalstī (pensiju un pabalstu eksporta princips), arī uz Spāniju.

Strādājot un dzīvojot kādā ES dalībvalstī, cilvēkam ir tiesības saņemt arī citas pensijas, pabalstus un atlīdzības:

• vecuma pensiju;

• invaliditātes pensiju;

• apgādnieka zaudējuma pensiju;

• atlīdzību saistībā ar nelaimes gadījumu darbā un arodslimību;

• slimības un maternitātes pabalstu;

• bezdarbnieka pabalstu;

• apbedīšanas pabalstu;

• ģimenes valsts pabalstu.

Tātad jūs līdz vecuma pensijas saņemšanai varēsiet saņemt arī bezdarbnieka pabalstu.

UZZIŅA

• Informācijas apmaiņa starp dažādu dalībvalstu institūcijām notiek ar E veidlapu starpniecību. Dažas no tām tiek izsniegtas arī pašam cilvēkam. E veidlapas, kas nepieciešamas sociālās drošības tiesību realizēšanai, var saņemt VSAA.

• Papildu informāciju par pensiju eksportu var iegūt VSAA mājaslapā: www.vsaa.lv.

LA.lv