Praktiski
Manas tiesības

Vēlos dzīvokli atstāt bērniem. Kā izdevīgāk to noformēt, lai viņiem nebūtu nekādu problēmu?0

Foto-Shutterstock

Man ir privatizēts dzīvoklis (kadastrālā vērtība – aptuveni 3000 eiro) un divi bērni, citu radinieku nav. Kā labāk dzīvokli atstāt bērniem, lai viņiem nebūtu nekādu problēmu, – novēlēt testamentā vai noformēt kā dāvinājumu? Negribētu, lai viņiem pēc manas nāves būtu vēl kādi maksājumi jākārto. Kas notiks, ja kadastrālā vērtība kļūs lielāka? OLGA VIĻĀNOS

! Par jebkuru darījumu ar īpašumu (ar dažiem izņēmumiem) ir jāveic likumā noteiktie maksājumi (valsts nodeva, kancelejas nodeva).

Ja īpašumu dāvināsiet bērniem, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz bērnu vārda būs 0,5% no darījuma summas vai nekustamā īpašuma vērtības (eiro). Tāpat nāksies samaksāt zemesgrāmatā par jaunu tiesību nostiprinājumu – katram bērnam 14,23 eiro kancelejas nodeva, kā arī 14,23 eiro par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu zemesgrāmatā. Ja nostiprinājuma lūgumu (tas ir obligāts, ja vēlaties, lai īpašums būtu ierakstīts zemesgrāmatā uz bērnu vārda) parakstīsiet pie notāra, tā cena būs atkarīga no nekustamā īpašuma vai darījuma vērtības.

Valsts nodeva par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu mantiniekiem sakarā ar notāra izsniegtu mantojuma apliecību, ja mantotā nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas, lietās par apstiprināšanu mantojuma tiesībās (t.i., ja nav testamenta) būs šāda:
* kopā ar jums dzīvojušajiem bērniem – 0,25% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības;
* ja bērni ar jums kopā nedzīvo – 0,5% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības.

! Ja rakstīsiet testamentu, bērniem būs jāmaksā tikai 0,125% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības. Pašrocīgi rakstīts testaments nemaksās neko, bet tam jābūt pilnībā pašrocīgi uzrakstītam un paša parakstītam.

Atgādinām, ka no valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir atbrīvotas personas, kuras to veic ar notāra izsniegtu mantojuma apliecību, ja mantotā nekustamā īpašuma vērtība ir mazāka par 10 minimālajām mēnešalgām (kā patlaban jūsu īpašums). Ja īpašums pāries bērniem sakarā ar mantojumu (ar testamentu vai bez tā), jebkurā gadījumā tomēr papildus būs izdevumi notāram (mantojuma iesniegums, mantojuma apliecības izsniegšana u.tml.).

Tātad izdevīgāk ir uzrakstīt pašrocīgu testamentu, nodot to glabāšanai jums tuvākajā bāriņtiesā vai notāram (drošības labad, lai nepazūd), par ko vajadzētu informēt bērnus.

UZZIŅA
Portāla www.zemesgramata.lv sadaļā “Nodevu kalkulators” varat aprēķināt aptuveno valsts nodevu, norādot darījuma summu un īpašuma kadastrālo vērtību. Precīzu informāciju par valsts un kancelejas nodevu apmēru varat uzzināt zemesgrāmatas nodaļā, kurā ir reģistrēts jūsu nekustamais īpašums, turklāt par precīziem izdevumiem mantojuma kārtošanai un reģistrācijai zemesgrāmatā iesakām vērsties pie jebkura zvērināta notāra.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv