Praktiski
Manas tiesības

Vēlies dibināt sociālo uzņēmumu? Noteikumi, kas jāievēro0

Foto: Fotolia

Esmu nolēmis dibināt sociālo uzņēmumu. Kādi ierobežojumi jāievēro tāda uzņēmuma darbībā? LEONĪDS KULDĪGAS NOVADĀ

Šāds uzņēmums nav tiesīgs veikt sistemātiskus darījumus ar vērtspapīriem vai nekustamo īpašumu, izņemot telpu iznomāšanu vai izīrēšanu, darboties tādās jomās kā sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība, alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas), tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbības vai jomās, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību, kā arī izsniegt aizdevumus, izņemot aizdevumus mērķa grupām, ja tas paredzēts sociālā uzņēmuma statūtos.

Sociālais uzņēmums peļņu (jebkurā pārskata gadā gūto) nesadala dividendēs, kā arī nav tiesīgs izdarīt dividenžu izmaksas vai izmaksas pamatkapitāla samazināšanas gadījumā.

Sociālā uzņēmuma mantu un finanšu līdzekļus atļauts izmantot tikai statūtos norādītajiem mērķiem.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

LA.lv