Praktiski
Manas tiesības

Vēl nemainīs īpašumu kadastrālo vērtību0

Foto – Shutterstock

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā paredz, ka nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība līdz 2020. gadam nemainīsies.

Saskaņā ar likuma grozījumiem 2014. gadā apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze, kas bija spēkā pērn un ir spēkā šogad, tiks piemērota arī 2018. un 2019. gada kadastrālās vērtības aprēķinam. Tādējādi saistībā ar plānotajām nodokļu politikas pārmaiņām plānots novērst nekustamā īpašuma vērtības pieaugumu tuvākajos gados. Grozījumi arī nosaka, ka zemei, kuras lietošanas mērķis ir dzīvojamā apbūve (individuālā un daudzdzīvokļu) un kurai reģistrēts apgrūtinājums – kultūras piemineklis –, aprēķinot kadastrālo vērtību 2018. un 2019. gadam, piemēros koeficientu 0,7.

Normu, kas paredz kadastrālo vērtību bāzi izstrādāt atbilstīgi situācijai nekustamā īpašuma tirgū pirms pusotra gada, piemēros, tikai izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2020.–2023. gadam.

Tomēr nākamajos gados kadastrālās vērtības kāpums skars ēkas, kas pirmreizēji ekspluatācijā nodotas pēc 2000. gada 1. janvāra. Tām patlaban kadastra vērtība nereti ir daudz zemāka nekā tirgus vērtība – sasniedz tikai 39% no tirgus vērtības.

Valsts zemes dienestam līdz nākamā gada 30. martam jānovērš konstatētās nepilnības un jāizstrādā uzlabojumi kadastrālās vērtēšanas metodikā. Tur­pmāk kadastrālo vērtību bāzi izstrādās un apstiprinās valdība reizi četros, nevis divos gados. Likuma grozījumi arī ļaus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā novērst vairākas praksē atklātas problēmas sakarā ar kadastra objektu reģistrāciju vai to datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.

LA.lv