Ģimene, Manas tiesības

Vecvecākiem tēva pienākumi nav jāpilda

Foto - Fotolia

Mana dēla tēvs aizbrauca strādāt uz ārzemēm un vairs nedod līdzekļus bērna uzturam. Agrāk viņš to darīja labprātīgi, tāpēc tiesā nevērsos. Tagad nezinu, kur vīrietis dzīvo. Vai es varu tiesā prasīt uzturlīdzekļus no viņa vecākiem, kuri ir diezgan turīgi un dzīvo Latvijā? ANITA GULBENES NOVADĀ

Saskaņā ar Civillikuma 179. panta pirmo daļu pienākums uzturēt bērnu attiecas gan uz tēvu, gan uz māti, bet panta ceturtā daļa uzliek šo pienākumu vecvecākiem, ja vecāku nav vai viņi nespēj uzturēt bērnus.

Likumā izmantotais jēdziens nespēj nozīmē objektīvu iemeslu, kura dēļ vecāki neatkarīgi no viņu gribas un attieksmes nevar izpildīt savu pienākumu uzturēt bērnu, piemēram, kāds no vecākiem ir darbnespējīgs invalīds, kurš pats ir kopjams un aprūpējams. Taču tas neattiecas uz vēstulē minēto situāciju. Jūsu dēlam ir abi vecāki, abi esat darba spējīgi un strādājat algotu darbu. Tas, ka bērna tēvs labprātīgi nepiedalās bērna uzturēšanā, nav skaidrojams ar viņa nespēju to darīt. Turklāt likumā ir noteikts, kā uzturlīdzekļi jāpiedzen piespiedu kārtā.

Civillikuma 179. panta ceturtā daļa nesaista vecvecāku pienākumu uzturēt mazbērnus ar bērna vecāku attieksmi pret saviem pienākumiem, bet gan ar objektīviem apstākļiem, kuru dēļ viņiem ir liegta iespēja šos pienākumus pildīt. Tātad likums neparedz, ka vecvecākiem būtu jāpilda tēva pienākumi, taču aprunāties ir vērts – varbūt vecmāmiņa un vectētiņš piekritīs jums vismaz kādu laiku palīdzēt.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru