Praktiski
Manas tiesības

VDI aicina būt uzmanīgiem un vērīgiem drošības jautājumos0

Foto-Shutterstock

Valsts darba inspekcijas (VDI) Sadarbības un attīstības nodaļas vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos Dace Aleksāne aicina izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē strādājošos būt ļoti vērīgiem un uzmanīgiem. Analizējot statistikas datus un nodarbinātības tendences kopumā, nācies secināt, ka nereģistrētās nodarbinātības un nelaimes gadījumu iespējamības aspektā šī nozare (HORECA) ir viena no būtiskākajām riska grupām Latvijā.

Nozarē strādājošie tiek aicināti pastiprinātu uzmanību pievērst gan darba līgumu esamībai, gan darba aizsardzības prasību ievērošanai. Īpaši aktuāli šie jautājumi kļūst vasarā, kad palielinās darbinieku skaits. Jāatceras, ka darba līgums ir galvenais dokuments, bez kura nedrīkst uzsākt strādāt. Vienojoties mutiski, darbinieks var būt zaudētājs un nesaņemt apsolīto darba samaksu, kā arī sociālās garantijas, slimības pabalstu u.c. Tāpat pastāv risks, ka darba devējs neveiks precīzu darba laika uzskaiti, nepiešķirs atvaļinājumu likumā noteiktajā kārtībā, neapmaksās darbnespējas lapas utt.

Ja darba devējs jūs nodarbina bez darba līguma, arī darba vide, visticamāk, būs nedroša. Lai gan smagie un letālie nelaimes gadījumi šajā nozarē nenotiek bieži, taču vieglāki negadījumi nav retums, piemēram, applaucējoties, sagriežoties ar asiem priekšmetiem, aizķeroties, paslīdot. Traumas prasa ilgstošu ārstēšanos un nereti atstāj paliekošas sekas, tāpēc VDI aicina darbiniekus neklusēt un vērsties pie darba devēja, tiklīdz radušies kādi iebildumi vai ieteikumi.

Lai noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju, darba devēji aicināti bez maksas izmantot interaktīvo rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Patlaban latviešu valodā izstrādāti deviņi rīki, tostarp nozares specifiskie rīki, kas piemēroti viesnīcām, viesu mājām un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem (kafejnīcām, restorāniem u.c.). Plašāka informācija pieejama VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv, sadaļā OiRA.

LA.lv