Praktiski
Manas tiesības

Varēs mantot 2. līmeņa pensiju uzkrājumus0

Foto: Shutterstock

Izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā beidzot nosaka iespēju iedzīvotājiem mantot otrajā pensiju līmenī uzkrāto kapitālu. Taču tas būs iespējams tikai no 2020. gada 1. janvāra.

Likums paredz, ka fondēto pensiju shēmas dalībniekam būs tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais kapitāls 2. pensiju līmenī, ja viņš nomirs pirms vecuma pensijas sasniegšanas. Fondēto pensiju shēmas dalībnieks savu uzkrāto kapitālu varēs atstāt mantojumā (kā to regulē Civillikums) vai arī pieskaitīt citas personas pensiju kapitālam. Bet, ja viņš izvēli nebūs veicis, uzkrājumu ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā un ņems vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju.

Būtiski, ka pensiju shēmas dalībnieks savu izvēli varēs mainīt neierobežotu reižu skaitu, jo, mainoties pensiju shēmas uzkrājuma apjomam vai ģimenes stāvoklim, dažādās dzīves situācijās katra no iespējām varētu būt izdevīgāka. Šāds piedāvājums pensiju shēmas dalībniekam sniedz papildu motivāciju regulāri interesēties par saviem pensiju uzkrājumiem un sociālajām iemaksām.

Uzkrājumu varēs mantot arī tad, ja pensiju shēmas dalībnieka norādītā persona būs mirusi pirms viņa nāves. Mantojumu izmaksās proporcionāli mantojuma apliecībā norādītajām mantojuma daļām. Mantinieks viņam pienākošos fondētās pensijas kapitālu varēs lūgt pievienot arī savam 2. līmeņa pensijas uzkrājumam.

Precizēts minimālais fondētās pensijas kapitāla apjoms, pie kāda būtu lietderīgi veikt tā pievienošanu citas personas kapitālam vai mantošanu, – 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra (2018. gadā – no 64,03 eiro). Šāds risinājums noteikts, lai mazinātu gadījumus, kad ilgstoši jāuztur uzkrājumi, par kuriem nelielās summas dēļ netiek pieprasīts mantojums.

!!! Mantinieki pieteikties izmaksāt viņiem pienākošos mantojuma daļu no uzkrātā fondētās pensijas kapitāla varēs desmit gadu laikā. Pēc tam uzkrājumu ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā.

Kārtību, kādā fondēto pensiju sistēmas dalībnieks veiks savu izvēli par pensijas kapitāla mantošanu un norādīs personu, kuras kapitālam pievienot savu uzkrājumu, kā arī kārtību, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veiks mirušā shēmas dalībnieka pensijas kapitāla pārskaitīšanu citai personai vai izmaksu mantiniekiem, vēl noteiks Ministru kabinets.

UZZIŅA

Atgādinām, ka 2. pensiju līmenis ir obligāts tiem, kas līdz 2001. gada 1. jūlijam nebija sasnieguši 30 gadu vecumu. Pārējie šim līmenim var pievienoties brīvprātīgi.

LA.lv