Praktiski
Manas tiesības

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts vecumā: piešķir arī Krievijas pilsoņiem Latvijā0

Foto: Shutterstock

Pirms deviņiem gadiem apprecējos ar savu jaunības draugu, kurš pārcēlās dzīvot pie manis no Krievijas. Diemžēl darbu Latvijā viņš tā arī nav atradis, bet tagad pienācis pensijas vecums. Kaimiņiene ieteica pieprasīt vismaz vecuma pabalstu, jo pensija, ko vīram pārskaita no Krievijas, ir ļoti maza. Vai viņam ir tādas tiesības, un cik liels ir šāds pabalsts? OLGA DAUGAVPILS NOVADĀ

Visticamāk, šajā gadījumā ir jautāts par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecumā. Tādas tiesības ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un te ir nodzīvojuši kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus (no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti) un kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu piešķir uz mūžu, taču tiesības uz to nav personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalstu piešķir personai:

• kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

• ja tā nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu Par valsts sociālo apdrošināšanu);

• ja tā ir sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu Par valsts pensijām noteikts, lai iegūtu valsts vecuma pensiju.

Tātad personai, kurai nav tiesību uz valsts vecuma pensiju (kuras apdrošināšanas stāžs ir mazāks par nepieciešamajiem 15 gadiem), ir tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu no dienas, kad tā ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

Cilvēkam, kurš saņem citas valsts pensiju, kas nesasniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, piešķiramo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu samazina par summu, kas atbilst citas valsts piešķirtās pensijas apmēram.

Ja tiek saņemta citas valsts pensija, kas ir vienāda ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru vai to pārsniedz, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu nepiešķir.

Lai tiktu pie šāda pabalsta, jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) adresēts iesniegums. Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, taču to var izdarīt arī personīgi jums tuvākajā VSAA nodaļā, iesniedzot brīvā formā uzrakstītu iesniegumu vai arī nosūtot to pa pastu.

Pabalsta apmērs ir 64,03 eiro mēnesī.

LA.lv