Praktiski
Manas tiesības

Valsts iestāde atsakās izsniegt uzziņu par manu sodu. Kā rīkoties?0

Foto-Fotolia

Uzskatu, ka viena no valsts iestādēm man piespriedusi nesamērīgi lielu sodu par sīku nodarījumu. Jautāju viņiem, lai izsniedz uzziņu par to, kādas ir manas tiesības šajā gadījumā, bet atbildi nesaņēmu. Kā dabūt uzziņu? GUNA RĪGĀ

Administratīvā procesa likums nosaka, ka privātpersona var saņemt uzziņu par savām tiesībām. Ja uzziņu valsts iestādei esat lūgusi mutiski, var gadīties, ka amat­personas nav atbildējušas. Iesakām uzrak­stīt rakstisku iesniegumu šai iestādei, ja vien tās kompetencē ir jautājuma izšķiršana pēc būtības. Iesniegumā jāietver faktu apraksti, no tiem izrietošs konkrēts jautājums, kā arī paskaidrojums, kāpēc jums šāda uzziņa nepieciešama. Pēc sava ieskata varat norādīt arī lietas juridiskos apsvērumus.

Sagatavojot uzziņu, ja nepieciešams, iestāde var prasīt no iesniedzēja papildu informāciju un lūgt kādas citas iestādes vai institūcijas palīdzību. Uzziņu sagatavos rakstveidā.

LA.lv