Praktiski
Manas tiesības

Vai tiesas sēdes protokolā var veikt izmaiņas0

Foto – AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK

Esmu lieciniece kādā krimināllietā, kas skar manu kaimiņu. Kad biju tiesā, dzirdēju, ka divi citi izsauktie liecinieki meloja. Tajā brīdī pilnīgi apstulbu un nespēju neko iebilst. Vai es vēl varētu apskatīt tiesas sēdes protokolu, lai pārliecinātos, kas tur ierakstīts? Ja es pierādīšu, ka tie divi liecinieki meloja, vai protokolā vēl var veikt kādas izmaiņas? SKAIDRĪTE RĪGĀ

Kriminālprocesa likums nosaka, ka tiesas sēdes protokols ir procesuāls dokuments, kurā fiksē lietas iztiesāšanas gaitu un tiesas sēdē pieņemtos lēmumus. Parasti tiesas sēdes gaitu iztiesāšanas laikā pilnā apjomā fiksē, izmantojot skaņu vai attēlu ierakstus, kā arī citus tehniskos līdzekļus, un par to izdara atzīmi tiesas sēdes protokolā. Tehnisko līdzekļu izmantošanas rezultātā iegūto materiālu (piemēram, CD disku) pievieno krimināllietai.

Tiesas sēdes protokolu raksta tiesas sēdes sekretārs, bet paraksta tiesas sēdes priekšsēdētājs un sekretārs. Šajā dokumentā norāda tiesas sēdes vietu un laiku, tiesas sastāvu, apsūdzētā vārdu un uzvārdu, noziedzīgo nodarījumu saskaņā ar apsūdzību un citas svarīgas ziņas.

Protokolā fiksē arī apsūdzētā attieksmi pret apsūdzību, ieradušos liecinieku, ekspertu un citu procesā iesaistīto personu vārdu un uzvārdu, tiesas rīkojumus un lēmumus, kas nav pieņemti atsevišķu procesuālo dokumentu veidā, ziņas par lietisko pierādījumu vai dokumentu pārbaudi, tiesas noteikto pilna nolēmuma pieejamības dienu un protokola pieejamības dienu.

Ja tiesas sēdes gaita netiek fiksēta, izmantojot skaņu un attēlu ierakstus vai citus tehniskos līdzekļus, tiesas sēdes protokolā ieraksta arī apsūdzētā, cietušā, liecinieku, ekspertu liecības un citu procesā iesaistīto personu paskaidrojumus, tiesas debašu runas, replikas, apsūdzētā pēdējo vārdu.

Tiesas sēdes protokolu noformē trīs darbdienu laikā pēc tiesas sprieduma pasludināšanas dienas. Prokurors, personas, kas īsteno aizstāvību (apsūdzētais, tā pārstāvis vai aizstāvis) un cietušais var iepazīties ar protokolu un, ja nepieciešams, saņemt protokola kopiju. Pēc tam trīs darbdienu laikā no protokola pieejamības dienas var iesniegt piezīmes par to. Ja tiesas sēdes priekšsēdētājs nepiekrīt iesniegtajām piezīmēm pilnībā vai kādā to daļā, šīs piezīmes izskata tiesas sastāvs un pieņem lēmumu. Šāds lēmums nav pārsūdzams.

Tātad, ja jums bija kas iebilstams par citu liecinieku teikto, to vajadzēja darīt tiesas sēdē vai arī trīs dienu laikā pēc tam, kad bija pieejams tiesas sēdes protokols.

SVARĪGI

• Ja kādai no personām, kura piedalās iztiesāšanā, ir iebildumi pret sēdes priekšsēdētāja rīcību, šie iebildumi jāieraksta tiesas sēdes protokolā.

• Labojumus protokolā var pieteikt un veikt pirms tiesas sēdes sekretāra paraksta.

• Protokola saturu nedrīkst dzēst, aizkrāsot vai kādā citādā veidā mehāniski labot.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv