Praktiski
Manas tiesības

Vai pludmalē drīkst uzsliet telti vienas nakts pārnakšņošanai? Atbilde lasītājai0

Foto – EMBERIZA/SHUTTERSTOCK

Vai pludmalē drīkst uzsliet telti vienas nakts pārnakšņošanai? GUNTA RĪGĀ

Aizsargjoslu likuma 36. pantā Aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes teritorijā teikts, ka to nedrīkst darīt. Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts novietot teltis ārpus šim nolūkam speciāli iekārtotām vai norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju. Aizliegts arī kurt ugunskurus ārpus šim nolūkam iekārtotām un norādītām vietām un māju pagalmiem.

Sazinājāmies ar vairākām pašvaldībām, kuru teritorijas atrodas pie jūras, un noskaidrojām, ka šāda kārtība kāpās un pludmalē tiek ievērota. Carnikavas novada domes attīstības speciāliste tūrisma un uzņēmējdarbības jautājumos Venta Pastare informēja, ka teltis drīkst celt tikai tam speciāli paredzētās vietās. Tās atrodas arī pavisam tuvu pie jūras (piemēram, abpus Gaujas ietekai jūrā), un par to liecina speciālas norādes. Šajās vietās parasti drīkst kurt arī ugunskurus.

Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Paegle skaidro, ka teltis drīkst sliet speciālās atpūtas vietās, piemēram, Zvejnieku parkā, kas iekārtots kā atpūtas vieta pie jūras, Latvijas valsts mežu atpūtas vietā Vasas, kas atrodas dabas liegumā Vidzemes akmeņainā jūrmala, tāpat privātajos kempingos, kur nodrošinātas šādas iespējas.

Nīcas novada Tūrisma informācijas centra speciāliste tūrisma un vides jautājumos Agne Ansule apliecina, ka arī Baltijas jūras piekrastes teritorijā nedrīkst sliet telti, kur vien iepatīkas. Pašvaldības atbild par kārtību savās teritorijās, tāpēc tūristiem ir paredzētas konkrētas vietas (piemēram, kempingā vai telšu laukumā Jūrmalciemā), kur atpūsties un pārlaist nakti bez problēmām.

* Katrā pašvaldībā ir atšķirīgi sabiedriskās kārtības noteikumi, kas paredz dažādus sodus par telšu sliešanu un nakšņošanu tam neparedzētās vietās – sākot no brīdinājuma līdz pat vairāku simtu eiro naudassodam.

LA.lv