Praktiski
Manas tiesības

Vai pašvaldība drīkst neizskatīt oficiāli noformētu privātpersonas iesniegumu?0

Foto-Fotolia

Pašvaldībā iesniedzu oficiāli noformētu iesniegumu, kur vēlējos noskaidrot kādu svarīgu jautājumu, taču atbildi pēc būtības uz to neesmu saņēmusi. Pašvaldības sekretāre tikai paskaidroja, ka nolemts atstāt manu iesniegumu bez izskatīšanas. Vai tiešām pašvaldība tā drīkst rīkoties? LIDIJA DAUGAVPILS NOVADĀ

Iesniegumu likums nosaka, ka iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

• iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

• iesniegums nav parakstīts (izņemot gadījumus ar elektronisko parakstu);

• iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

• iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;

• atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.

Šajos gadījumos (izņemot anonīmu iesniegumu) iestādei, norādot pamatojumu, jāinformē privātpersona, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas. Tātad atbildē no pašvaldības bija jābūt arī paskaidrojumam, kāpēc jūsu iesniegums netiks izskatīts. Ja iemesls atbilst kādam no likumā minētajiem punktiem, tad atteikums bijis pamatots.

LA.lv