Praktiski
Manas tiesības

Vai Latvijā ir derīga ārzemēs izsniegta slimības lapa? 16

Vai Latvijā ir derīga ārzemēs izsniegta slimības lapa? ILONA LIEPĀJĀ

Ministru kabineta noteikumi “Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” paredz, ka ārvalstī izsniegto darbnespēju apliecinošo dokumentu pielīdzina Latvijā izsniegtajai darbnespējas lapai, ja ievēroti šādi nosacījumi:

• dokumentā esošā informācija ļauj nepārprotami secināt, ka persona norādītajā laikposmā bijusi darbnespējīga;

• ārvalstī izsniegtajam dokumentam ir pievienots apliecināts tulkojums valsts valodā (izņemot gadījumus, kad dokumentus pieņem un izskata bez tulkojuma valsts valodā).

Turklāt jāievēro tiesību aktos un starptautiskajos līgumos noteiktā kārtība konkrētajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai. Ja darbnespēju apliecinošais dokuments izsniegts ārvalstī, kura pievienojusies 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu un ar kuru Latvija nav noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumenta īstumam jābūt apliecinātam minētās konvencijas 3. pantā noteiktajā kārtībā (ar Apostille legalizācijas zīmogu).

Ja dokuments izsniegts kādā no ārvalstīm, ar kurām Latvija ir noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumenta īstumam jābūt apliecinātam atbilstīgi attiecīgā starptautiskā līguma noteikumiem. Savukārt, ja ārvalsts nav pievienojusies Hāgas konvencijai un Latvija ar to nav noslēgusi līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, dokumentam jābūt legalizētam LR Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā (konsulārajā) pārstāvniecībā.

LA.lv