Praktiski
Manas tiesības

Vai ir taisnīgi, ka par vaļēja balkona kvadrātmetriem jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis?0

Foto-Shutterstock

Vai ir taisnīgi, ka par vaļēja balkona kvadrātmetriem jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis? Vai tiešām šāda platība pieskaitāma kopējai platībai? TEKLA RĪGĀ

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmo daļu nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim. Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam saistošos noteikumus nav publicējusi, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:

1) 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības:

a) zemei,

b) ēkām vai to daļām (izņemot šīs daļas 2. punktā un šā panta 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem),

c) inženierbūvēm;

2) dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:

a) 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro,

b) 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro,

c) 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro.

Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma nodokli aprēķina arī par dzīvojamās mājas daļu – āra balkonu, jo tas tiek izmantots sadzīves vajadzībām.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta trešo daļu nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no objekta kadastrālās vērtības taksācijas gada 1. janvārī.

LA.lv