Praktiski
Manas tiesības

Vai attāli radinieki var mantot? Izlasi uzmanīgi!0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Shutterstock

Kurš mantos manu zemes īpašumu un māju, ja sieva jau sen mirusi, bērnu nav, bet ir tikai attāli radinieki, kuri tagad dzīvo Krievijā? MIHAILS DAUGAVPILS NOVADĀ

Civillikumā noteikts, ka likumiskie mantinieki ir laulātais, radinieki un adoptētie bērni. Likumā noteiktas arī mantinieku šķiras:

• pirmā šķira – visi mantojuma atstājēja lejupējie mantinieki (bērni, mazbērni utt.);

• otrā šķira – mantojuma atstājēja pēc pakāpes tuvākie augšupējie (vecāki, vecvecāki utt.), kā arī mantojuma atstājēja īstie brāļi un māsas un pirms viņa mirušo īsto brāļu un māsu bērni (īstajiem brāļiem un māsām ir kopīgi abi vecāki);

• trešā šķira – mantojuma atstājēja pusbrāļi un pusmāsas un pirms viņa mirušo pusbrāļu un pusmāsu bērni (pusbrāļiem un pusmāsām ir viens kopīgs vecāks);

• ceturtā šķira – pēc pakāpes tuvākie sānu radinieki (brālēni, māsīcas, tēva un mātes brāļi, māsas), neizšķirot pilnīgo radniecību no nepilnīgās (piemēram, māsas un pusmāsas mazbērniem būs vienādas tiesības mantot šajā šķirā).

Šīs četras šķiras nosaka mantošanas kārtību. Taču jāatceras – ja ir dzīvs kāds aug­stākas šķiras mantinieks, tad zemākā šķira nemanto.

Ja radinieki Krievijā atbilst kādai no nosauktajām mantinieku šķirām un viņi izdomās pieteikties uz mantojumu, bet citu mantinieku jums nav, tad varēs mantot.

LA.lv