Praktiski
Manas tiesības

Uzturlīdzekļu parādniekam varēs apturēt arī šaujamieroču lietošanas atļauju0

Foto: Triocean/SHUTTERSTOCK

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā paredz, ka turpmāk uzturlīdzekļu parādniekam varēs apturēt arī šaujamieroču lietošanas atļauju, ja viņa vietā bērna uzturēšanas naudu izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF).

Līdz šim uzturlīdzekļu parādniekam varēja piemērot autovadīšanas tiesību aizliegumu, bet turpmāk UGF varēs aizliegt iegādāties, realizēt, glabāt un nēsāt medību, sporta, kolekcijas un pašaizsardzības šaujamieročus. Šādu aizliegumu varēs noteikt personām, kuras ar fondu nav noslēgušas līgumu vai arī nepilda vienošanos par to, kā veiks uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus. Tāpat aizliegumu noteiks, ja zvērināts tiesu izpildītājs nebūs saņēmis trīs parādnieka maksājumus pēc kārtas parāda segšanai, ko paredz tiesas spriedums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem.

Taču parādniekam būs tiesības UGF iesniegt paskaidrojumus, norādot iemeslus, kāpēc šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana varētu radīt būtisku kaitējumu viņa interesēm. Ieroču lietošanas aizliegumu gan neattiecinās uz dienesta ieročiem, kā arī kultūras jomas un vēstures notikumu atveidošanas šaujamieročiem, jo šādas atļaujas izsniedz juridiskām personām.

!!! Šādi likuma grozījumi esot ierosināti, lai nepieļautu, ka parādnieks finanšu līdzekļus iegulda aktivitātēs, kas prasa ievērojamus ieguldījumus, tajā pašā laikā nenodrošinot uzturlīdzekļus savam bērnam.

Likumā veikti vēl daži citi precizējumi. Noteikts, ka uzturlīdzekļu izmaksu pārtrauks personām, ja tās gan mācās, gan strādā un gūst ienākumus vismaz minimālās mēneša darba algas apjomā. Ja starp bērna vecākiem pastāv strīds par bērna uzturnaudu, arī tad garantiju fonds varēs atteikt līdzekļu izmaksu. Ja parādniekam Latvijā nav deklarētas dzīvesvietas un no viņa nav iespējams iegūt paskaidrojumus par iemesliem uzturlīdzekļu nemaksāšanā savam bērnam, uzturlīdzekļi tiks izmaksāti no UGF.

UZZIŅA

UGF informācija liecina, ka pagājušā gada beigās Latvijā bija aptuveni 500 parādnieku, kuriem pieder viens vai vairāki šaujamieroči.

LA.lv