Praktiski
Manas tiesības

Uzturlīdzekļu nemaksātāji paliks kājāmgājējos. Kuras personas var pretendēt uz atlaidi? 16

Foto – Shutterstock

Jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums nosaka, ka vecākiem, kuri izvairās maksāt uzturlīdzekļus bērniem, nākamgad varēs aizliegt braukt ar automašīnu. Viņi nedrīkstēs izmantot transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesības.

Šādu aizliegumu piemēros visu vai tikai konkrētas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām. Tā varēs rīkoties situācijās, ja bērnam uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda un parādnieks nav noslēdzis vienošanos par uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumiem, kā arī ja parādnieks nebūs veicis maksājumus trīs mēnešus pēc kārtas.

Izņēmums būs invalīdi vai personas, kuras pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus nepārtrauktas darbnespējas gadījumā vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Aizliegumu arī nepiemēros, ja tas varētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgo personu vai citu viņa aprūpē esošu bērnu interesēm, proti, ja vadīšanas tiesības būs nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai vai ja uzturlīdzekļu nemaksātāja aprūpē būs bērns invalīds, kurš nevar izmantot citus transporta veidus. Aptuveni aprēķini liecina, ka transportlīdzekļa vadītāja tiesību liegums Latvijā tiks piemērots aptuveni 25% parādnieku. Starp citu, līdzīga prakse ir spēkā vēl vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums paredz arī vienkāršot un paātrināt uzturlīdzekļu saņemšanu. No uzturlīdzekļu pieprasīšanas līdz naudas saņemšanai būs jāgaida ne vairāk kā trīs mēneši, un tos varēs saņemt arī par pilngadīgiem skolēniem, kuri vēl nav sasnieguši 21 gada vecumu. Tādējādi tiks īstenotas bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu un veicināta izglītības ieguve, izveidojot fondu minimālo uzturlīdzekļu izmaksai, ja bērns iegūst izglītību Latvijā un viens vai abi vecāki nenodrošina uzturlīdzekļus bērna uzturam.

Uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā varēs saņemt administratīvā procesa ietvaros. Tas nozīmē, ka lietas, kurās nepastāv strīds, vairs nebūs jārisina tiesā – lai pieprasītu minimālos uzturlīdzekļus, jāvēršas tikai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā. Tātad arī zvērināta tiesu izpildītāja palīdzība vairs nebūs vajadzīga. Taču, ja pastāvēs strīds par aprūpi vai uzturlīdzekļu apmēru, tik un tā būs jādodas uz tiesu. Valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv būs pieejama informācija par uzturlīdzekļu nemaksātājiem, bet to nevarēs izlasīt katrs, kurš vien vēlēsies.

Likums stāsies spēkā 2017. gada 1. februārī, bet normas par uzturlīdzekļu izmaksu personai pēc pilngadības sasniegšanas būs spēkā no 2017. gada 1. septembra.

UZZIŅA

2016. gadā minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam no dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam ir 92,50 eiro, bet no septiņu līdz 18 gadu vecumam – 111 eiro mēnesī. Šāds uzturlīdzekļu apmērs jānodrošina katram bērnam neatkarīgi no vecāku spējas uzturēt bērnu un no mantas stāvokļa.

LA.lv