Praktiski
Manas tiesības

Uzņēmumā plāno samazināt darbinieku skaitu. Kam ir priekšrocības palikt?0

Foto – Shutterstock

Uzņēmumam, kurā strādāju, iestājušies grūti laiki, tāpēc nolemts vairākus darbiniekus atlaist. Ja es viena pati audzinu divus bērnus skolniekus, vai darba devējs var mani tā vienkārši atlaist? Tad jau drīzāk jālūdz iet projām tiem dažiem pensionāriem, kuri mūsu uzņēmumā vēl strādā, jo bez līdzekļiem taču viņi nepaliks. EVA RĪGĀ

Ja darba devējs nolēmis samazināt darbinieku skaitu, pirms tam viņam noteikti būs jāizvērtē, kuram darbu uzteikt un kuram ne.

Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšrocības turpināt darbu ir tiem darbiniekiem, kuriem labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija, bet, ja rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības palikt darbā ir tiem, kuri pie šā darba devēja nostrādājuši ilgāk vai arī cietuši nelaimes gadījumā, vai saslimuši ar arodslimību šajā darbā. Arī tad, ja audzināt bērnu līdz 14 gadiem vai bērnu invalīdu līdz 18 gadiem, vai jūsu apgādībā ir divi vai vairāki apgādājamie, darba devējam tas jāņem vērā, vēl jo vairāk tad, ja citiem jūsu ģimenes locekļiem nav pastāvīgu ienākumu.

Tomēr šo sarakstu var vēl turpināt. Priekšrocības palikt darbā būs arī personām ar invaliditāti, cilvēkiem, kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā, tiem, kuri slimo ar staru slimību. Tikpat lielas tiesības ir politiski represētajām personām, pirmspensijas vecuma cilvēkiem un tiem, kuri, nepārtraucot darbu, turpina mācīties kādā izglītības iestādē.

!!! Darba devēja ziņā paliek lēmums, cik darbinieku atbrīvot un kurus. Ja pensionāri savus darba uzdevumus veic ļoti labi, darba devējam viņi nav jāatlaiž vispirms.

LA.lv