Praktiski
Manas tiesības

Uz nekustamā īpašuma atrodas dižozols. Kādas atlaides pienākas?0

Foto – PIETUS/SHUTTERSTOCK

Iegādājos nekustamo īpašumu, uz kura atrodas dižozols. Vai man šādā gadījumā pienākas kādas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides? AIJA BURTNIEKU NOVADĀ

Dižozolu var uzskatīt par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu. Šādam kokam ir noteikta īpaši aizsargājama platība, kur jāsaglabā dabiska, neapstrādāta zemsedze. Apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem lielumiem, bet no zemes kadastrālās vērtības arī atkarīgi nodokļi, kas jāmaksā. Apgrūtinājumu ietekmi uz zemes vērtību analizē Valsts zemes dienests. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību regulē konkrētā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Tātad šie jautājumi katram īpašniekam jāprecizē pašam.

LA.lv