Praktiski
Manas tiesības

Trešās grupas invalīds turpina strādāt. Vai pabalsts tiks pārrēķināts?0

Foto: Lafoto/SHUTTERSTOCK

“Man piešķirta III invaliditātes grupa. Ja es turpinu strādāt, vai pabalsts par grupu tiks pārrēķināts?” RUDĪTE

Likumā “Par valsts pensijām” noteikts – gadījumos, kad invaliditāte noteikta pēc 1997. gada 1. janvāra, III grupas invaliditātes pensija tiek noteikta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, t.i., 64,03 eiro, bet invalīdiem kopš bērnības – 106,72 eiro. Tā kā III invaliditātes grupas pensija nav atkarīga no cilvēka apdrošināšanas stāža un veiktajām iemaksām, kā tas ir I un II invaliditātes grupas gadījumā (ļoti smagas un smagas invaliditātes gadījumā), III invaliditātes grupas pensiju nevar pārrēķināt.

Taču cilvēka veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas tiks ņemtas vērā, nosakot vecuma pensijas apjomu.

!!! Invaliditātes pensiju izmaksā tikai līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai. Tad tiek piešķirta vecuma pensija.

KONSULTĒJUSI LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTE DACE

LA.lv