Praktiski
Manas tiesības

Trauksmes celšanas likums: varēs informēt par dažādiem pārkāpumiem darba vietās0

Foto: Fotolia

12. Saeima vēl paguva pieņemt arī Trauksmes celšanas likumu, par ko deputāti ilgāku laiku dažādu iebildumu dēļ nespēja vienoties. Likuma mērķis – īstajā laikā pagūt celt trauksmi par dažādiem pārkāpumiem darba vietās, nodrošināt trauksmes cēlēju anonimitāti un nepieļaut darba devēju atriebību.

Jaunais likums paredz, ka tiesības celt trauksmi ir fiziskai personai, ja informācija par pārkāpumiem vai apdraudējumu gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un cilvēks to uzskata par patiesu.

Trauksmi varēs celt par korupciju, krāpšanu, amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, valsts naudas un mantas izšķērdēšanu, sabiedrības veselības, būvniecības, vides, pārtikas, darba drošības, sabiedriskās kārtības apdraudējumu, cilvēktiesību un citiem pārkāpumiem. Taču par trauksmes celšanu neuzskatīs ziņojumu, kurā apzināti būs sniegtas nepatiesas ziņas, vai informāciju, kas satur valsts noslēpumu, kā arī personīgu interešu aizskārumu. Pie atbildības varēs saukt arī pašu trauksmes cēlēju, ja viņš apzināti būs norādījis nepatiesas ziņas.

Lai aizsargātu pret trauksmes celšanas dēļ cilvēkam radītām nelabvēlīgām sekām (piemēram, atbrīvošanu no darba, pazemināšanu amatā, atvaļinājuma nepiešķiršanu), likums paredz valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, atbrīvojumu no tiesāšanās izdevumiem un juridiskās atbildības, kā arī atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personīgo un morālo kaitējumu.

Par trauksmes cēlējam vai viņa radiniekiem radītām nelabvēlīgām sekām būs paredzēta administratīvā atbildība, ko vēl noteiks Ministru kabinets.

Trauksmes celšanas likums stāsies spēkā 2019. gada 1. maijā.

LA.lv