Praktiski
Manas tiesības

Pēc invaliditātes tikai ar ārsta nosūtījumu0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Shutterstock

Vai cilvēks arī pats pēc savas iniciatīvas var vērsties Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, lai viņam piešķirtu invaliditāti? Vai obligāti nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums, un ko darīt, ja ģimenes ārsts šādu nosūtījumu nedod? Vai invaliditāti jau var piešķirt tad, kad cilvēkam vēl nav noslēgta slimības lapa B? RITA MĀRUPES NOVADĀ

 

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas departamenta direktores vietniece Evija Kūla informē, ka invaliditātes noteikšanu valstī reglamentē Invaliditātes likums un Ministru kabineta Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību. Saskaņā ar MK noteikumiem nosūtījumu invaliditātes ekspertīzei uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK) var sagatavot ģimenes ārsts vai personu ārstējošais ārsts.

 

Atbilstīgi MK noteikumiem invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi veic personai ar fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem, kuru dēļ viņa nepārtraukti ārstējusies vismaz sešus mēnešus pirms ekspertīzes veikšanas dienas, viņai radušies stabili funkcionēšanas ierobežojumi un to apliecina medicīniskie dokumenti.

 

Ja personai vēl joprojām ir darbnespējas lapa B, tad ģimenes ārstam vai ārstējošajam ārstam jāizvērtē cilvēka veselības stāvoklis un jālemj par priekšlaicīgu nosūtīšanu invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Tas iespējams gadījumos, kad funkcionēšanas spējas ir smagas, stabilas un ar nelabvēlīgu prognozi.

Labklājības ministrijas pārstāve precizē, ka darbnespējas labu B var izsniegt uz laiku līdz 26 nedēļām (sešiem mēnešiem), saglabājot slimības pabalstu 80% apmērā no darba algas. VDEĀVK var lemt par darbnespējas lapas pagarināšanu arī pēc 26. nedēļas, ja ir pozitīva prognoze veselības stāvokļa uzlabošanai, proti, ja darbnespējas lapas turpināšanas mērķis ir ārstniecība un rehabilitācija, lai atjaunotu funkcionēšanas spējas pilnā apmērā. Ja šādas pozitīvas prognozes nav un ir iestājušies stabili funkcionēšanas ierobežojumi, VDEĀVK lemj par invaliditātes noteikšanu.

 

Tātad lēmumu par nosūtīšanu uz invaliditātes ekspertīzi pēc sešu mēnešu ārstēšanās (vai agrāk) pieņem ģimenes vai ārstējošais ārsts. Ja ģimenes ārsts norīkojumu neizsniedz, cilvēkam ir tiesības vērsties pie konkrētā ārsta speciālista atbilstīgi noteiktajai diagnozei, kurš, izvērtējot personas veselības stāvokli, ārstēšanās vēsturi un medicīnisko dokumentāciju, var pieņemt lēmumu par norīkošanu uz invaliditātes ekspertīzi.

LA.lv