Praktiski
Manas tiesības

Tēvs iedzīvojies lielos parādos. Vai tos var piedzīt no pieaugušajiem bērniem?0

Foto-Fotolia

Tēvs par saviem bērniem nekad nav īpaši rūpējies, bet tagad iedzīvojies lielos parādos, ko nespēj atmaksāt. Vai tēva parādus var piedzīt no jau pieaugušajiem bērniem? ĀRIJA ĶEKAVAS NOVADĀ

Civillikumā teikts, ka bērni par vecāku parādiem atbild, ja vecāki miruši, ir atklājies mantojums un viņi pieņem šo mantojumu. Ja vecāki ir dzīvi, viņi paši atbild par saviem parādiem. Tātad tēva parādus no bērniem piedzīt nevar.

Taču ne jau katru situāciju var paredzēt likumā. Nereti vecāku parādi var vērsties arī uz bērniem piederošu īpašumu. Tā var gadīties, ja, piemēram, bērni dzīvo kopā ar vecākiem un viņu dzīvesvietā atrodas gan vecākiem, gan bērniem piederošas mantas, kuras tiesu izpildītājs var aprakstīt un apķīlāt, lai piedzītu parādu. Šajā gadījumā bērniem būs jāpierāda tiesu izpildītājam, ka konkrētā manta pieder tieši viņiem (ar čekiem vai kā citādi).

Ja bērniem piederošā manta tomēr tiks aprakstīta, būs jāsniedz prasība tiesā un jālūdz to izslēgt no aprakstes akta. Ja bērni dzīvo vecākiem piederošā nekustamajā īpašumā, kurā viņiem nepieder domājamās daļas, un šis nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē, lai atgūtu kāda vecāka parādu, bērniem vajadzēs šo īpašumu atbrīvot kopā ar vecākiem, lai tas tiktu nodots jaunajam īpašniekam.

Civilprocesa likuma 633. pants nosaka, ka personai, kura uzskata, ka viņai ir kādas tiesības uz aprakstīto kustamo mantu vai nekustamo īpašumu, uz kuru tiek vērsta piedziņa vai tā daļu, jāsniedz prasība tiesā.

LA.lv