Praktiski
Manas tiesības

Terorisma draudi: tagad krimināli sodīs pat tikai par domām0

Foto-Victor Moussa/Fotolia

Krimināllikumā turpmāk būs paredzēta atbildība arī par terorisma apmācības saņemšanu, ceļošanu uz ārvalstīm terorisma nolūkā, šādas ceļošanas finansēšanu, organizēšanu un veicināšanu.

Mūsdienās terorisma mērķis ir ne vien vērsties pret konkrētu valsti, bet arī iebiedēt pasaules sabiedrību kopumā, ietekmējot starptautisko mieru un drošību. Likuma grozījumi tagad paredz kriminalizēt terorisma apmācības saņemšanu, tajā skaitā zināšanu vai praktisko iemaņu iegūšanu par sprāgstvielu, šaujamieroču, citu ieroču, kaitīgu vai bīstamu vielu un citu īpašu metožu izmantošanu vai izgatavošanu, lai sekmētu ar terorismu saistītu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

Krimināli sodāma tagad būs arī zināšanu iegūšana pašmācības ceļā, piemēram, apmeklējot mācību nometnes, kuras vada teroristi, izmantojot internetu, iegūstot, piemēram, padomus vai lejupielādējot rokasgrāmatas par sprāgstvielu izgatavošanu ar nolūku veikt vai sekmēt terorismu. Taču, ja persona apmeklē tīmekļa vietni, piemēram, akadēmiskos vai pētnieciskos nolūkos, tas netiks uzskatīts par terorisma apmācību.

Cita lieta, ja personas tiek vervētas terorismam vai iesaistītas teroristu grupā, – par to gan iestāsies kriminālatbildība. Jāņem vērā, ka vervēšana var izpausties gan kā fiziska, gan psihiska iedarbība, arī uzaicinājums, pierunāšana, draudi, uzpirkšana vai citāda ietekmēšana, lai panāktu, ka persona piekrīt veikt teroristiskas darbības vai iesaistīties teroristu grupā. Par vervēšanu terorismam vai iesaistīšanai teroristu grupā paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

Likuma grozījumi paredz kriminalizēt ceļošanu uz ārvalstīm terorisma nolūkā, proti, ar nolūku izdarīt vai sekmēt teroristisku noziegumu izdarīšanu vai arī sniegt vai saņemt terorisma apmācību. Kriminālatbildība noteikta arī par šādas ceļošanas finansēšanu vai organizēšanu.

Savukārt par terorisma publisku slavināšanu vai attaisnošanu vai par publisku aicinājumu uz terorismu, vai par terorismu slavinoša, attaisnojoša vai uz to aicinoša materiāla izplatīšanu sodīs ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudassodu. Vēl bargāks sods noteikts par terorisma finansēšanu. Par to varēs sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

LA.lv