Praktiski
Manas tiesības

Svarīga informācija ogu un sēņu pārdevējiem un uzpircējiem no VID0

Foto-Bega/Shutterstock

Valsts ieņēmumu dienests (VID) lūdz atgādināt lasītājiem – ja ienākumi no dažādu savvaļas velšu pārdošanas kopā ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas gada laikā pārsniedz 3000 eiro, ir jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam, jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no gūtā ienākuma un tirdzniecībā jāizmanto kases aparāts.

Šie nosacījumi attiecas uz personām, kuras gūst ienākumus no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas un pārdošanas; no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas; no parka vīngliemeža (Helix pomatia) pārdošanas. Visām šīm personām turklāt jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem, jo gadījumā, kad kopējie ienākumi tomēr pārsniedz 3000 eiro gadā, cilvēkam piecu darbdienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam, jāinformē VID, kā tiks kārtota grāmatvedības uzskaite (vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā) un jāiesniedz arī gada ienākumu deklarācija.

Visos gadījumos, kad persona iepērk ogas vai citas dabas veltes, tai jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējai. Savukārt, ja fiziska persona iepērk ogas juridiskas personas vārdā, tai jābūt darba attiecībās ar šo juridisko personu.

Dabas velšu iepircējam, izmaksājot skaidru naudu par ogu, sēņu, savvaļas ārstniecības augu, ziedu vai parka vīngliemežu iepirkšanu, jābūt sarakstam, kur tas viss reģistrēts. Tajā jānorāda tās personas vārds, uzvārds un personas kods, kura nodod ogas, sēnes un citas dabas veltes, preces nosaukums, mērvienība un daudzums, kā arī izmaksājamā skaidrās naudas summa.

VID aicina personas, kuras nodod dabas veltes, noteikti pievērst uzmanību, vai iepircējs dod parakstīties izmaksu sarakstā, vai tajā norādītie dati ir korekti, vai informācija atbilst faktiski nodoto dabas velšu daudzumam, kā arī vai skaidrās naudas summa atbilst faktiski izmaksātajai.

Dabas velšu iepircējam (ienākuma izmaksātājam) nodoklis izmaksas vietā nav jāietur, bet līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim (par 2018. gadu – līdz 2019. gada 1. februārim) būs jāiesniedz VID paziņojums par personai izmaksātajām summām. Paziņojums nav jāiesniedz gadījumos, kad dabas velšu vācējam viena gada laikā izmaksātā neapliekamo ienākumu summa bijusi mazāka par 300 eiro.

UZZIŅA

Ja rodas kādas neskaidrības, zvaniet uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultējieties VID klientu apkalpošanas centrā, uzdodiet jautājumu rakstiski mājaslapā: www.vid.gov.lv vai VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā.

LA.lv