Praktiski
Manas tiesības

Strīds par autostāvvietu. Vai to var izmantot tikai dzīvoklī deklarējies mašīnas īpašnieks? 16

Foto-LETA

Dzīvesvietu esmu deklarējusi laukos, jo tur strādāju, bet man pieder dzīvoklis Liepājā. Mājas pagalmā tika labiekārtots laukums automašīnu novietošanai. Pirms gada arī man izsniedza šādu atļauju, bet tagad saņēmu informāciju, ka tiks mainīta atļauju izsniegšanas kārtība, jo visām automašīnām nepietiek vietas. Atļauju saņemšu tikai tad, ja būšu deklarējusies šajā dzīvesvietā un automašīna būs reģistrēta uz mana vārda. Vai šādas prasības ir likumīgas? Ja mašīnu būs vairāk nekā stāvvietu, kam tad būs priekšroka? LAILA LIEPĀJĀ

No jūsu jautājuma var secināt, ka māja un zeme pie tās (pagalms) ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Ņemot vērā, ka vietu skaits autostāvvietā nesakrīt ar dzīvokļa īpašumu skaitu (stāvvietu ir mazāk), dzīvokļu īpašnieki var pieņemt lēmumu par citiem papildu nosacījumiem vai priekšrocībām šādu atļauju saņemšanai.

Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts, ka vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašumā esošās daļas (šajā gadījumā – zemes) lietošanas kārtību. Tātad nepieciešams, lai par nobalsotu visi (nevis 50% + viens) dzīvokļu īpašnieki. Tas nozīmē, ka papildu nosacījumus (nepieciešamību deklarēt dzīvesvietu) atļaujas saņemšanai varēja noteikt tikai visi dzīvokļu īpašnieki. Ja jūs tam nepiekrītat un šāds lēmums pieņemts bez jūsu piekrišanas, varat to pārsūdzēt tiesā.

Pamatojoties uz dzīvokļa īpašnieka pieteikumu, tiesa var atzīt īpašnieku kopības lēmumu par spēkā neesošu, ja lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir pretrunā ar Dzīvokļa īpašuma likumu. Prasību var celt trīs mēnešu laikā no dienas, kad persona uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, bet ne vēlāk par gadu no lēmuma pieņemšanas dienas. Jums kā dzīvokļa īpašniecei turklāt ir tiesības lūgt sasaukt īpašnieku kopsapulci, lai risinātu jautājumu par vietām automašīnu novietnē, taču, lai lēmums būtu likumīgs, par to jānobalso visiem dzīvokļu īpašniekiem.

! Iespējams, šajā gadījumā optimāls risinājums būtu caurlaides izsniegšana katram dzīvokļa īpašniekam bez jebkādiem nosacījumiem, un tad vietas stāvvietā varētu ieņemt rindas kārtībā, t.i., kurš pirmais piebrauc, tas arī pirmais savu spēkratu stāvvietā atstāj.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

LA.lv