Praktiski
Manas tiesības

Šogad palielināts valsts atbalsts bērniem. Uzzini, kādos gadījumos!0

Foto – Shutterstock

Šogad palielināts valsts atbalsts daudzbērnu ģimenēm un apgādnieku zaudējušiem bērniem.

Daudzbērnu ģimenes nereti ir pakļautas vislielākajam nabadzības riskam, tāpēc nolemts palielināt ģimenes valsts pabalstu. Par ceturto un nākamajiem bērniem ģimenē vecāki no 1. aprīļa varēs saņemt 50,07 eiro mēnesī. To paredz grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

Labklājības ministrijas speciālisti aprēķinājuši, ka ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem pienākas nepilniem 20 tūkstošiem bērnu, kas veido aptuveni 6% no visiem ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem. Šiem mērķiem ik gadu vajadzēs piešķirt 3,5 miljonus eiro.

Plānots palielināt arī valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem, tuvinot to minimālo uzturlīdzekļu apmēram. No 1. aprīļa minimālais valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai būs 92,5 eiro apmērā (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro mēnesī), bet bērnam pēc septiņu gadu vecuma – 111 eiro.

Likums paredz, ka par katru no mirušajiem vecākiem tiek piešķirta atsevišķa apgādnieka zaudējuma pensija. Arī šo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķirs no 1. aprīļa, starpību starp iepriekšējo un jauno pabalstu izmaksājot ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. septembrim. Šiem mērķiem gadā papildus tiek plānoti 4 miljoni eiro.

UZZIŅA

Līdz šim ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē bija 11,38 eiro, par otro – 22,76 eiro, bet par trešo un nākamajiem – 34,14 eiro mēnesī.

LA.lv