Praktiski
Manas tiesības

Sods par diviem smagiem noziegumiem. Vai tiesa abus saskaita kopā?0

Foto – Shutterstock

Mans radinieks pagājušajā gadā izdarīja divus kriminālus noziegumus. Viens no tiem skaitās smags, otrs – vidēji smags. Vai tiesa, ņemot vērā, ka bija divi noziegumi, viņam piespriedīs bargāku sodu, nekā paredzēts likumā? Vai varbūt abus sodus vienkārši saskaitīs kopā? ALFRĒDS PĀRGAUJAS NOVADĀ

Soda noteikšanu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem nosaka Krimināllikuma 50. pants.

!!! Ja persona izdarījusi vairākus patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus, tiesa, sagatavojot spriedumu, vai prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu, nosaka to atsevišķi par katru noziedzīgo nodarījumu. Šādā gadījumā galīgais sods jānosaka, ietverot vieglāko sodu smagākajā vai arī pilnīgi vai daļēji saskaitot piespriestos sodus kopā.

Ja vismaz viens noziedzīgais nodarījums ir smags vai sevišķi smags noziegums, galīgais sods tiek noteikts, pilnīgi vai daļēji saskaitot piespriestos sodus. Šādā gadījumā kopējais soda apmērs vai laiks drīkst pārsniegt maksimālo soda apmēru vai laiku, kāds paredzēts par smagāko no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet ne vairāk kā par pusi no maksimālā soda apmēra vai laika, kāds paredzēts par smagāko no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Saskaitīto brīvības atņemšanas sodu (izņemot mūža ieslodzījumu) kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 25 gadus, bet, ja izdarīts sevišķi smags noziegums, kura rezultātā iestājusies cietušā nāve, brīvības atņemšanas soda kopējo laiku var noteikt arī uz visu mūžu (mūža ieslodzījums). Ja vismaz viens noziedzīgais nodarījums ir smags noziegums, par kuru paredzēts brīvības atņemšanas sods līdz pieciem gadiem (bet ne ilgāks), prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu, kopējo soda apmēru vai laiku nedrīkst noteikt lielāku par maksimālo soda apmēru vai laiku, kāds paredzēts par smagāko no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Tādā pašā kārtībā tiesa nosaka sodu, ja tikai pēc sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās tiek konstatēts, ka persona vainīga vēl kādā citā noziedzīgā nodarījumā, ko tā izdarījusi pirms sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās pirmajā lietā. Šajā gadījumā soda laikā ieskaita sodu, kas pilnīgi vai daļēji jau izciests pēc pirmā sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu. Ja brīvības atņemšanas laiks, kas spriedumā noteikts nosacīti, ir lielāks par citā spriedumā noteikto brīvības atņemšanas laiku, tad brīvības atņemšanas laiks, kas noteikts nosacīti, pilnīgi vai daļēji jāsaskaita ar brīvības atņemšanas laiku.

Tātad šā panta kārtībā noteiktā galīgā soda kopējais apmērs vai laiks drīkst pārsniegt attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo apmēru vai laiku.

LA.lv