Praktiski
Manas tiesības

Sociālais pabalsts un darbs – vai tos iespējams apvienot?0

Foto: Goldsithney/Shutterstock

Man ir bērns invalīds no bērnības, un es saņemu pabalstu par bērna invalīda kopšanu. Vai es šajā laikā varu arī strādāt un saņemt algu? Vai man no algas būs jāmaksā visi nodokļi? Jautā lasītāja Anita.

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte Ruta Veidliņa informē, ka bērna invalīda kopšanas pabalsts un pabalsts invalīdam, kam nepieciešama kopšana, ir valsts sociālie pabalsti.

Valsts sociālo pabalstu likums nosaka, ka valsts sociālos pabalstus ar nodokļiem neapliek, ja nodokļu likumos nav noteikts citādi. Normatīvajos aktos nav noteikts ierobežojums stāties darba tiesiskajās attiecībās, ja tiek saņemts kāds no valsts sociālajiem pabalstiem.

Turklāt valsts sociālo pabalstu saņemšana neietekmē personai piemērojamo nodokļu apjomu.

Saistītie raksti

No darba ņēmējam noteiktās darba algas (bruto) tiek ieturēta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja daļa un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tātad darbavietā, kur iesniegta nodokļu grāmatiņa, pirms aprēķina un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli, algai piemēro mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus, ja apgādājamie ierakstīti grāmatiņā, kā arī papildu atvieglojumus, ja tādi pienākas.

UZZIŅA

Detalizētāku informāciju par darba algai piemērojamiem nodokļiem iespējams iegūt, zvanot uz Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvo tālruni 67120000 vai tīmekļvietnē: www.vid.gov.lv.

LA.lv