Praktiski
Mājas mīluļi

Slimas mežacūkas aprok, bet sabrauktus mīļdzīvniekus aprakt nedrīkst. Kāpēc tā?0

Foto-Fotolia

Reģionālajā laikrakstā lasīju, ka slimas meža cūkas aprok 1 m dziļumā. Tas neesot bīstami slimību izplatībai. Bet suns vai kaķis, kas nobraukts ar mašīnu, jāatdod savācējmašīnai. Kāpēc tā? MARIKA BAUSKAS NOVADĀ

Latvijā Āfrikas cūku mēris ir aktuāls gan meža cūku populācijā, gan mājas cūkām un nav skāris tikai nelielu daļu Kurzemes. Lai pēc iespējas samazinātu bīstamās un lipīgās infekcijas slimības plašāku izplatību, ir paredzēti divi meža cūku likvidēšanas veidi:
• aprokot 1,2 m dziļā bedrē vietā, kur dzīvnieka līķis atrasts;
• nogādājot tuvākajā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas konteinerā.

Līķi pirms zemes kārtas uzbēršanas apstrādā, izmantojot pret Āfrikas cūku mēra vīrusu iedarbīgu dezinfekcijas līdzekli. Arī zemes virskārtu attiecīgajā vietā dezinficē.

Saistībā ar mīļdzīvniekiem 2016. gada 9. decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”.

Lai novērstu riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai, noteikumu 22.1 punktā ir izvirzīti vairāki nosacījumi:
• dzīvnieka īpašnieks līķi aprok savā zemes īpašumā;
• vieta nedrīkst būt lauksaimniecībā izmantojamā zeme un daudzdzīvokļu ēkām pieguļoša teritorija;
• līķis jāaprok tā, lai tam nevarētu piekļūt dzīvnieki, proti, uzberot vismaz 1 m biezu zemes kārtu;
• aprakšanas vietā aizliegts uzlikt pieminekli.

Citos gadījumos mīļdzīvnieku līķus drīkst aprakt tikai Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētās dzīvnieku kapsētās. Klaiņojošo vai sabraukto dzīvnieku savākšana ir pašvaldību pārziņā, kurām ir noslēgti līgumi ar attiecīgiem uzņēmumiem.

LA.lv