Praktiski
Manas tiesības

Skumjie apbedīšanas pakalpojumi: kāpēc tie ir tik nesamērīgi dārgi0

Foto: Lisa F. Young/Shutterstock

Kad aiziet kāds tuvs un mīļš cilvēks, palicēji nereti jūtas kā no laivas izmesti. Vēl skumjākus šos brīžus padara apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji, kas no piederīgajiem vēlas iekasēt nesamērīgi lielas naudas summas par nekvalitatīviem piedāvājumiem. Nu jau, kā saka, vilciens ir aizgājis, bet varbūt varat ieteikt, kā no tādiem naudas kāsējiem izvairīties un kam par apbedīšanas pakalpojumu biroju varam sūdzēties? MADARA RĪGĀ

Par dažādiem apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem Rīgā gan nevarētu žēloties. To ir gana daudz un arī ar atšķirīgiem piedāvājumiem – atliek vien izvēlēties. Cilvēkam ir tiesības izvēlēties jebkuru apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, un pakalpojumiem jābūt kvalitatīviem, atgādina arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālisti.

Izvēle un cena

Pakalpojumu sniedzēju izvēlē nevajag paļauties uz pirmo pieejamo informāciju (piemēram, slimnīcas teritorijā esošajiem birojiem, policistu vai ārstniecības iestāžu darbinieku ieteikumiem). Pirms izvēlamies pakalpojumu sniedzēju, ieteicams apzināt vairākus citus, kuriem ir līdzīgs pakalpojumu apraksts un cenrādis. Šādu informāciju var atrast internetā.

Ja pakalpojuma sniedzējam ir mājaslapa, kur pieejams arī cenrādis, tad tas jau ir pirmais priekšnoteikums, lai uzskatītu šo piedāvājumu par izskatīšanas vērtu. Taču, ja pakalpojumu sniedzējs vēlas uzspiest tikai viņa piedāvāto, tad der apdomāties. Noskaidrojiet arī, vai par pakalpojumu sniegšanu tiks noslēgts līgums vai kā citādi tiks fiksēti izvēlētie piedāvājumi (piemēram, pasūtījuma veidlapā vai citādā rakstveida formā), kas abām pusēm būs saistoši.

Ja pakalpojumu piedāvāšanas vietā cenrādis nav izvietots tā, lai jūs varētu ar to iepazīties patstāvīgi, pieprasiet, lai tiktu uzrādīts rakstveida cenrādis. Ja komersants atsakās uzrādīt cenrādi, izvērtējiet iespēju izvēlēties citu pakalpojumu sniedzēju!

Klientam jābūt pieejamam cenrādim, kurā atspoguļotas visas pakalpojumu un preču cenas (izņemot, ja cenas norādītas uz pašām precēm apbedīšanas birojā). Apskatot un izvērtējot cenas, pievērsiet uzmanību šādiem jautājumiem:

• vai cenrādī norādītas visu pakalpojumu cenas (lai izvairītos no slēptiem papildu maksājumiem, pārjautājiet tās komersanta darbiniekam);

• ja precēm un pakalpojumiem cenas norādītas diapazonā no – līdz, pārliecinieties, ka ir atrodama arī paskaidrojoša informācija, no kā būs atkarīga cena (ja cenrādī šādas informācijas nav, pieprasiet to sniegt mutvārdos);

• vai cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN);

• vai iespējams iegādāties tikai atsevišķus pakalpojumus, ja citi nav nepieciešami (piemēram, vai mirušā piederīgie paši var nest zārku bēru dienā, nemaksājot par nesēju pakalpojumiem);

• precizējiet, kurus ar apbedīšanu saistītos uzdevumus veiks nolīgtais apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs un kādi pienākumi ir pašiem mirušā tuviniekiem;

• lūdziet aprēķināt, kāda būs jūsu izvēlēto pakalpojumu un preču kopējā summa, noskaidrojiet, vai nav paredzēti vēl kādi papildu maksājumi;

• ja tiek piedāvātas atlaides, pārliecinieties, vai tās tik tiešām ir atlaides (vai kāds cits pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā lētāku variantu).

Rakstisks līgums, kvītis, čeki

Kad esat izvēlējies nepieciešamos apbedīšanas pakalpojumus, pārliecinieties, ka vienošanās tiek noformēta rakstiski (noslēdzot līgumu un/vai saņemot, piemēram, pasūtījuma veidlapu, kur detalizēti norādīti pasūtītie pakalpojumi un maksa par tiem). Tad abām pusēm būs skaidrs, par kādiem pakalpojumiem tās vienojušās. Ja nezināt, vai jums jāpasūta kādi papildu pakalpojumi, jautājiet to pakalpojuma sniedzējam.

Pārliecinieties, vai esat vienojušies par pamatpakalpojumiem, kas skar, piemēram, mirušā uzglabāšanu, iezārkošanu, pārvadāšanu, nešanu, kapa izrakšanu un aizrakšanu. Ja veicat skaidras naudas norēķinu, paņemiet kvīti vai čeku, kas būs pierādījums konkrētās naudas summas samaksai. Ja pakalpojuma sniegšanas gaitā konstatējat neatbilstību tam, par ko bijāt vienojušies, vispirms sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju, lai tas sniedz paskaidrojumu.

UZZIŅA

• Detalizēta informācija par nāves fakta konstatēšanu, nepieciešamo dokumentu noformēšanu un mirušo apbedīšanu pieejama internetā: “www.latvija.lv” (sadaļā “Dzīves notikumi”).

• Plašāka informācija par apbedīšanas pabalsta saņemšanu pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā: “www.vsaa.lv”.

SVARĪGI

Daži pakalpojumu sniedzēji par papildu samaksu piedāvā patērētāju vietā saņemt miršanas apliecību un iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) apbedīšanas pabalsta saņemšanai, taču tie nav maksas pakalpojumi.

UZZIŅA

Par nekvalitatīvu apbedīšanas pakalpojumu piedāvājumu un izpildi varat ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) klientu apkalpošanas centram Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010; e-pasts: [email protected]; konsultatīvais tālr.: 65452554.

LA.lv