Praktiski
Manas tiesības

Šķiroties vīrs pieprasa pusi no dzīvokļa, kurā nav ieguldījis neko. Vai viņam kaut kas pienāksies?0

Foto-Fotolia

Ņemot kredītu dzīvokļa iegādei, vīrs tikai parakstīja aizdevuma līgumu. Tolaik kopā vairs nedzīvojām, bet oficiāli laulība vēl nebija šķirta. Visas iemaksas par kredītu veicu es. Tagad viņš grib pusi no šā dzīvokļa un apgalvo, ka piedalījies maksājumos, remontā u.tml. Vai tiešām viņam kaut kas pienāksies? SVETLANA OGRĒ

Jāatgādina Civillikuma 89. panta otrā daļa: viss, ko laulības laikā sieva un vīrs iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības starpniecību, ir abu kopīga manta. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās. No šīs normas izriet nepieciešamība noskaidrot, vai strīdīgais īpašums ir iegūts laulības laikā (kad puses bija patiesās laulāto attiecībās un bija kopīga saimniecība) un vai manta iegūta par abu laulāto līdzekļiem vai vismaz ar otra laulātā darbības starpniecību.

Strīda izšķiršana būs atkarīga no tiesas atzinuma par laiku, kad faktiski beigusi pastāvēt laulība un kopdzīve. Ja tiesa ņems vērā jūsu teikto, ka kredīta līguma noslēgšanas un maksājumu izdarīšanas brīdī laulība jau bija izirusi, un nenonāks pie citāda atzinuma, vīram, pat pierādot savu līdzekļu ieguldījumu, būs tikai tiesības atprasīt ieguldīto līdzekļu atmaksāšanu. Viņš nevarēs pretendēt uz īpašumu, kura iegādei viņa naudas līdzekļi izlietoti.

Bet, ja tiesa konstatēs, ka kredīta līguma noslēgšanas un turpmāko maksājumu izdarīšanas brīdī jūsu laulība tomēr nebija izirusi un jums bija kopīga saimniecība, vīram, lai viņš varētu pretendēt uz īpašumu, saskaņā ar Civillikuma 89. panta otro daļu būs pienākums pierādīt vai nu savu līdzekļu ieguldījumu minēto maksājumu veikšanā, vai veikto darbību būtību un apjomu, kas sekmēja strīdīgā nekustamā īpašuma iegādi.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv