Praktiski
Rokdarbi

Skaisti un silti dūraiņi ar pīnēm un pērlītēm0

Foto – Anda Krauze

Ziemā rokas sildīs dūrainīši ar pīnēm un pērlītēm. Kā tādus uzadīt, stāsta šo cimdu autore siguldiete Lauma Miočinska. Citus viņas darinājumus var aplūkot draugu un feisbuka sadaļā rokdarbulade.

Materiāli

100 g dzijas Classic lanagold (sastāvs 51% akrila, 49 % aitas vilnas),

4. izmēra zeķu adāmadatas,

stikla pērlītes – 14 gab. (3 mm) un 6 gab. (8 mm).

Darba gaita

Uzmet 36 valdziņus un sadala uz 4 adatām: uz 1. un 4. adatas – 8 valdziņus, bet uz 2. un 3. adatas – 10 valdziņus.

1. līdz 3. rindu ada labiski.

4. rindā veido dekoratīvo robiņu malu: apmetums, 2 valdziņi saadīti labiski, apmetums, 2 valdziņi saadīti labiski.

5. – 7. rindu ada labiski.

8. rindā saada valdziņus ar pirmās rindas jeb uzmetuma kārtas valdziņiem, izveidojot robiņu malu. To dara šādi: adot katru valdziņu, no uzmetuma kārtas uzceļ vienu uzmetuma kārtas brīvo cilpiņu un abus šos valdziņus saada. Jāseko, lai saadāmais valdziņš ar uzmetuma malas uzceļamo valdziņu būtu vienā kolonnā, pretējā gadījumā maliņa veidosies nobīdīta. Tāpat jāraugās, lai pareizi tiktu uzcelts pirmais valdziņš, un turpmāk jāuzceļ valdziņi, neizlaižot nevienu.

9. – 12. rindu ada labiski.

13. rinda – sāk adīt pīni. 2 valdziņi labiski, 4 krustoti valdziņi pa kreisi, 2 valdziņi labiski, 4 krustoti valdziņi pa kreisi, 2 valdziņi labiski, 4 krustoti valdziņi pa kreisi (cimda vidus), 4 krustoti valdziņi pa labi, 2 valdziņi labiski, 4 krustoti valdziņi pa labi, 2 valdziņi labiski, 4 krustoti valdziņi pa labi, 2 valdziņi labiski.

14. – 33. rinda – atkārto 9. – 13. rindu.

34. rindā veido īkšķa ielaidumu. Kreisās rokas cimdam uz 1. adāmadatas – 7 valdziņi labiski, apmetums, 1 valdziņš labiski. Labās rokas cimdam īkšķa ielaidumu veido uz 4. adāmadatas – 1 valdziņš labiski, apmetums un 7 valdziņi labiski. 2. un 3. adāmadatu izada labiski.

35. – 36. rindu ada labiski.

37. rinda. Kreisās rokas cimdam uz 1. adāmadatas – 7 valdziņi labiski, apmetums, 1 valdziņš labiski, apmetums, 1 valdziņš labiski. Labās rokas cimdam uz 4. adāmadatas – 1 valdziņš labiski, apmetums, 1 valdziņš labiski, apmetums, 7 valdziņi labiski. 2. un 3. adām­adatu izada labiski.

38. rinda. Kreisās rokas cimdam: 1. adāmadata – 9 valdziņi labiski; 2. adāmadata – 4 krustoti valdziņi pa kreisi, 2 valdziņi labiski, 4 krustoti valdziņi pa kreisi; 3. adāmadata – 4 krustoti valdziņi pa labi, 2 valdziņi labiski, 4 krustoti valdziņi pa labi; 4. adāmadata – 8 valdziņi labiski. Labās rokas cimdam ada analoģiski pretēji.

39. rinda. Kreisās rokas cimdam uz 1. adāmadatas – 7 valdziņi labiski, apmetums, 3 valdziņi labiski, apmetums, 1 valdziņš labiski. Labās rokas cimdam uz 4. adāmadatas – 1 valdziņš labiski, apmetums, 3 valdziņi labiski, apmetums, 7 valdziņi labiski. 2. un 3. adāmadatu izada labiski.

40. – 41. rindu ada labiski.

42. rinda. Kreisās rokas cimdam uz 1. adāmadatas – 7 valdziņi labiski, apmetums, 5 valdziņi labiski, apmetums, 1 valdziņš labiski. Labās rokas cimdam uz 4. adāmadatas – 1 valdziņš labiski, apmetums, 5 valdziņi labiski, apmetums, 7 valdziņi labiski. 2. un 3. adatu izada labiski.

43. rinda. Kreisās rokas cimdam uz 1. adāmadatas – 14 valdziņi labiski; 2. adāmadata – 4 krustoti valdziņi pa kreisi, 2 valdziņi labiski, 4 krustoti valdziņi pa kreisi; 3. adāmadata – 4 krustoti valdziņi pa labi, 2 valdziņi labiski, 4 krustoti valdziņi pa labi; 4. adāmadata – 8 valdziņi labiski. Labās rokas cimdam ada analoģiski pretēji.

Īkšķa vieta. Kreisās rokas cimdam – 1. adāmadatas pirmo valdziņu izada labiski, nākamos 7 valdziņus (pieaudzētos) izada ar citas krāsas diegu (palīgdiegu). Tad šos izadītos valdziņus atliek atpakaļ uz kreisās puses adāmadatas un ada tiem pāri ar pamatdiegu – labiski līdz adatas galam. Tā izveido vietu, kur tiks adīts īkšķis. Turpmāk pakāpeniski jānorauc liekie 7 valdziņi, katrā rindā saadot kopā pa 2 valdziņiem.

Labās rokas cimdam ada analoģiski pretēji.

Cimdu turpina adīt rakstā līdz mazā pirkstiņa galam.

Dūraiņa noraukšana. Izvēlas tās adāmadatas, kuru malās veidosies noraukums. 1. adāmadatas pēdējos 2 valdziņus saada labiski (jāskatās, lai veidotos skaista pīnīte, valdziņi negrieztos); 2. adāmadata – pirmos divus valdziņus saada labiski; 3. adāmadata – pēdējos divus valdziņus saada labiski; 4. adāmadata – pirmos divus valdziņus saada labiski.

Nākamo rindu noada rakstā, bet sekojošo – ar noraukumu. Tad vēlreiz izada vienu rindu bez noraukuma. Tālāk katrā rindā turpina noraukumu, līdz uz adāmadatām paliek pa 2 valdziņiem, kurus ar šujamadatu rūpīgi sašuj.

Īkšķa adīšana. Izvelk palīgdiegu, uzņem vaļējos valdziņus un vēl 2 valdziņus no malām. Uzņemtos valdziņus izada labiski griezti. Uz katras adāmadatas būs pa 4 valdziņiem. Cimdus vēlams pielaikot. Ja adījums ir vaļīgs, īkšķim vajadzēs mazāk valdziņu, jo pretējā gadījumā cimda īkšķis labi nepiekļausies pirkstam. Ada labiski līdz īkšķa naga pusei. Īkšķa noraukumam katrā rindā saada katras adāmadatas pēdējo un priekšpēdējo valdziņu, kamēr uz adāmadatām paliek pa vienam valdziņam. Tos sašuj ar šujamadatu un diegu nostiprina adījumā.

LA.lv