Praktiski
Manas tiesības

Sezonāla darbiniece gaida mazuli. Vai varēs saņemt vecāku un maternitātes pabalstu?0

Foto – Shutterstock

Kopš janvāra esmu bezdarbniece, jo man ir sezonas darbs, kas katru gadu atsākas aprīļa sākumā. Tā esmu jau nostrādājusi piecus gadus, bet paralēli esmu strādājusi arī citus darbus. Šogad pieteicās bērniņš. Vai man obligāti jāuzsāk strādāt, lai saņemtu vecāku pabalstu un maternitātes pabalstu no savām sociālajām iemaksām? Pašlaik saņemu bezdarbnieka pabalstu. Ja neatsākšu strādāt, ko es saņemšu pēc bērniņa piedzimšanas? INESE

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Irēna Salmane skaidro – gan maternitātes, gan vecāku pabalsts ir sociālās apdrošināšanas pabalsti, tas nozīmē, ka tiesības uz šiem pabalstiem ir sociāli apdrošinātai personai (darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam) – tātad personai, kura strādā. Tas nozīmē, ka jums tomēr jābūt darba attiecībās pirms bērna piedzimšanas.

Papildus vecāku pabalstam (līdz mazuļa viena gada vecumam vai līdz pusotra gada vecumam atkarībā no izdarītās izvēles) izmaksā arī bērna kopšanas pabalstu, kas pienākas arī tad, ja māmiņa nav sociāli apdrošināta (nestrādā), tātad par bērnu tomēr var saņemt:

* piedzimšanas pabalstu (vienreizējs pabalsts 421,17 eiro apmērā);
* kopšanas pabalstu:
• līdz pusotra gada vecumam 171 eiro mēnesī,
• no pusotra gada vecuma līdz diviem gadiem 42,69 eiro mēnesī;
* ģimenes valsts pabalstu:
• par pirmo bērnu ģimenē 11,38 eiro mēnesī,
• par otro bērnu 22,76 eiro mēnesī (divas reizes lielāks nekā par pirmo bērnu),
• par trešo bērnu 34,14 eiro mēnesī (trīs reizes lielāks nekā par pirmo bērnu),
• par ceturto un nākamajiem bērniem 50,07 eiro mēnesī (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu).

LA.lv