Citas tiesības, Manas tiesības

Septiņas godīga nodokļu parādnieka iespējas

Foto - Shutterstock

Līdz šim esmu bijis godīgs nodokļu maksātājs, bet šā gada sākumā man radās parāds, kuru bez iebildēm gribētu atmaksāt. Kā to izdarīt, ja nevēlos nonākt nodokļu maksātāju parādnieku sarakstā un ja parāda piedziņa vēl nav uzsākta? NORMUNDS RĪGĀ

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti šādos gadījumos parasti iesaka pagarināt samaksas termiņu, sadalot to vairākos maksājumos, kas noteikti likumā Par nodokļiem un nodevām. Nodokļu parādniekiem tiek piedāvātas septiņas iespējas.

1. Pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu var, sadalot to termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Tādā gadījumā jāiesniedz motivēts iesniegums nodokļu administrācijai ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās, savukārt nodokļu administrācija rakstveidā vienosies par parāda samaksas grafiku.

2. Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu var, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā (no līguma dalībnieku gribas neatkarīgu ap­stākļu dēļ, kuru iestāšanās gadījumā objektīvi nav iespējams izpildīt līguma saistības, piemēram, ja tas saistīts ar kādu nepārvaramu dabas stihiju). Motivēts iesniegums un tam pievienojamie dokumenti nodokļu maksātājam jāiesniedz pēc nepārvaramas varas apstākļu, kuru rezultātā radies nodokļa samaksas termiņa kavējums, iestāšanās.

3. Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem var iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā. Tādā gadījumā motivēts iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz kopā ar gada ienākumu deklarāciju.

4. Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam var arī Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu prasījuma summas samaksu. Tad motivēts iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz pēc ES dalībvalsts nokavēto nodokļu piedziņas procesa uzsākšanas.

5. Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam var arī nokavēto ārvalstu nodokļu prasījuma summas samaksu, taču tad vajadzīgs VID lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

6. Atkārtoti var sadalīt termiņos nodokļu maksājumus uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta pirmās daļas 1. punktu un kuri samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā. Iesniegums un tam pievienojamie dokumenti nodokļu administrācijai jāiesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš. Iesnieguma veidlapa par termiņa pagarinājuma piešķiršanu pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

7. Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem var nodokļu maksājumu, kas radies zivsaimniecības nozares nodokļu maksātājam finansiālo grūtību dēļ saistībā ar Krievijas Federācijas noteiktajiem ierobežojumiem. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

SVARĪGI
• Ja nodokļu maksātājam ir kavētie nodokļu maksājumi, brīdinājums par to tiek parādīts VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Nodokļu parāds tajā ir detalizēti atšifrēts pa maksājumu veidiem.

• Lai atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu samaksu, nodokļu likumos paredzētas vairākas iespējas nomaksāt nodokļu parādu pa daļām. Tas, kuru no iespējām nodokļu maksātājam ir tiesības izmantot, atkarīgs no nodokļu parāda izveidošanās iemesla un termiņa.

UZZIŅA
Valsts ieņēmumu dienests atrodas Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978; konsultatīvais tālr. 67120000; e-pasts: [email protected]

1 komentārs

 1. ;))))))

  “Kas arī bija jāpierāda”, kā ir sacīts. Tātad – šajā pašreizējā MUĻĶU zemes SILES “de(R)mokrātiskās valsts” parodijā “eurolatv(ĀN)ijā” un tās pa lēto angažētajos “lojālpatrEJotiskajos” masmēdekļos klaji PRETLIKUMĪGA un nožēlojami prasta C_E_N_Z_Ū_R_A rullē, vēl joprojām?!? ;)))

  “Jo vairāk (lumpen)sabiedrība attālinās no patiesības, jo vairāk (un lopiski trulāk) tā neieredz tos (normālos cilvēkus), kuri to vēsta.”
  / apt.cit.aut. – Džordžs Orvels /

  =======

  Ir sacīts: “Pretinieks (galvenokārt – tikai šķietamais jeb tendenciozi iedomātais “pretinieks”), kurš atklāj mūsu kļūdas, ir pat nesalīdzināmi vērtīgāks nekā šķietamais “draugs”, kurš vēlas tās noslēpt.”

  Un, arī: “Gudrs ir NEVIS tas, kas pa glupo “kaujas uz dzīvību un nāvi” ar stipr(āk)u pretinieku (vai pat iedomātu “ienaidnieku”), BET GAN – tas, kuram pietiek jēgas, vēlmes un varēšanas šādu iedomātu “pretinieku / ienaidnieku” padarīt par savu sabiedroto.” 😉

  =======

  Mediju ziņa (2014. gads): “Kā zināms, pēcpadomju Latvijā sabiedrības uzticēšanās žurnālistiem ir drūma problēma. Laiku pa laikam medijos parādās publikācijas par mūsu atsevišķu žurnālistu negodīgo rīcību gan informācijas iegūšanas laikā, gan informācijas tendenciozajā izmantošanā. Mūsu žurnālistikai nav laba morālā slava. Slikti ir tas, ka mūsu žurnālistikā nav konstatējams profesionālais korporatīvisms, aizsargājot savas profesionāli korporatīvās intereses un tajā skaitā savā kontingentā veicot paškritisku vietējās žurnālistikas analīzi, kā arī vajadzības gadījumā nosodot profesionālo normu pārkāpējus. Bet tagad (…) no tā būtiski cieš ne tikai mūsu žurnālistikas ja tā gaužām necilais profesionālais “mundieris”, bet arī visas valsts reputācija.” … ( cit.vied.aut. – zinātnieks un publicists Arturs Priedītis, publikācija “Vai nelietis var būt parlamenta priekšsēdētājs?” )
  ——-
  .
  “Muļķu Zemē – TĀ vi’š i’!…”
  ( …[p]ar MZ SILES “valsts” angažētajiem ‘masmēdekļiem’ )
  ( ‘tekošā momenta aktualizējums’ – iz “O.M.© arChīva” )
  .
  “Caur to ar’ esam slaveni, ka…”
  Šīs “valsts” ‘masu mēdekļi’,
  Pirms “glupo pūli” NOZOMBĒ ~
  Šos pašCENZŪRA izkastrē:
  .
  Ja Saimnieks pauž, ka “melns ir balts” ~
  Top “žurnālistiem” ‘feiss’ tik “salds”,
  Ka pašiem “dūša apšķiebjas” ~
  Dēļ ANGAŽĒTAS …(mel)šanas:
  .
  “Šai Muļķu Zemes “valstī” VISS,
  Ir tā, kā Saimnieks CENZĒJIS ~
  Ja “melns ir balts”, tad – tā vi’š i’,
  Mums ‘nespīd’ citi “viedokļi”!
  .
  Ja Saimnieks pavēl “nospārdīt” ~
  Pa “masmēdekļiem” iz..(gānīt),
  Jebko, kas “nelojāls” vai “svešs”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – paknaps “kešs”)!
  .
  Ja Saimnieks rukšķ (pēc Orvela),
  Ka “četras kājas” = “vērtība”,
  Bet “divas kājas” = “nerullē”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – kretinē)!
  .
  Ja Saimnieks kviec, ka “Krievi nāk!!!”
  Un gvelž, ka “MZ “valstij” VĀKS,
  Bez rietum-OKUPANTIEM ‘briest’!!!”
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – totāls “sviests”)!
  .
  Ja Sainieks ķērc: “Wooow – “hibrīdkarš”,
  JAU grauj šo “valsti”, gadiem garš!!!”
  Kā maitas putns, ap …(‘jūdzies’),
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “bauri” smies)!
  .
  Ja Saimnieks grib, lai “stukačiem”,
  No “skapja” gļēvi smirdošiem,
  Tiek “cieņa” ZOMBĒTA un “gods”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – pelnīts sods)!
  .
  Ja Saimnieks “prezentē”, ka šis,
  Ir “balts un pūkains” kustonis,
  Ne trekni rijošs SILES lops,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “profīts” skops)!
  .
  Ja Saimnieks uzdod samelot,
  Un “masmēdekļos” publiskot,
  Par SILES ‘rebēm’ “leģendas”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – BLEFS ir tas)!
  .
  Ja Saimnieks glaimus pieprasa,
  Iekš ANGAŽĒTA “mēdekļa” ~
  ‘Pūš’ “žurnālists”, lai “pūlis” dzird:
  “Yesss – tā vi’š i’!…” (kaut – šķērmi smird)…”

  Ja ZOMBĒTĀJS šķiet “goda vīrs”,
  Kam medijs der kā “mušpapīrs”,
  Pie kura ‘salīp’ VIENTIEŠI,
  Tad – MUĻĶU Zemē tā ‘vi’š i’!
  .
  Bet – tie, kas “nelien” (…) Saimniekiem,
  Tiek “CENZĒTI” no “mēdekļiem”:
  “Kam riebjas VERGOT “lojāli” ~
  Lai lasās… (dillēs), TĀ vi’š i’!…”

  =====

  Oriģinālversijas = “O.M.© blogā”:
  [ CENZĒTS ]
  u.c.

  MUĻĶU, totāli nozombētu LUMPEŅU, bezcerīgi aprobežotu “lojālpatrEJotu”, patoloģiski defektīvu “SILEI pietuvinātu lielāko kretīnu”, “proāmurikāniski orientētu gejropedālisku deRmoliberastu” rasistiski militārhistēriskās propagandas skarbi traumētu “biogaļas izstrādājumu”, demonstratīvi kriminālrecidīva “ķēķa tiesiskuma” SISTĒMĀ parazitējošu “(ekskre)mentu”, “prok(tologu)”, “(bez)godību” u.c. taml. šinderu, klaji PRETLIKUMĪGAS “revolucionārās pārliecības” lopiski trulu zombijfanu, derdzīgi glumu “(p)(ie)līdēju” un nožēlojami gļēvu “kluso mīzēju” zeme SILES “valsts” parodija “eurolatv(ĀN)ija”, XXI gadsimts.

  P.S. Visi “O.M.© arChīvā” fiksētie notikumi ir ienākušies vienīgi Lielp!sānu Pilsoniski Suverēnajā Republikā (LPSR), Ontūna Mazpusāna jurisdikcijā. Visas tēmas, pieminētie personāži, apstākļi u.t.t. ir visīstākie izdomājumi. Interesentiem (t.sk. – privāti) & lietišķai saziņai: ontuns.mazpusans(et)inbox. lv .

Pievienot komentāru