Praktiski
Rokdarbi

Sapņu putns – adīts krāšņs lakats1

Foto: Valdis Semjonovs

“Kā uzadīt plecu lakatu, ko daudzi sauc par dreambird jeb sapņu putnu?
” AIVA Baložos

Bagātīga pieredze šādu plecu lakatu adīšanā ir Kuldīgas novada rokdarbniecei Aritai Svenčai. Turklāt viņa ne vien pati ir apguvusi dreambird tehniku, bet arī palīdz to apgūt citām interesentēm.

Materiāli


Vajag divu krāsu dziju (katru ap 500 metriem): vienu – plecu lakata pamatadījumam, otru – spārnu adīšanai, kā arī apaļās adāmadatas (Nr. 3,5 un Nr. 4) un sešus marķierus.

Apzīmējumi 


Gr + Ap – darbu apgriež uz otru pusi, pirmo valdziņu noceļ ar apmetumu. Lejasvirziens ir uz spārnu pusi; augšējais virziens – uz šalles malu pie kakla

D – darba (kreisā) puse

Sk – skatāmā (labā) puse

-4 Ap – apstājas četrus valdziņus pirms iepriekšējā noceltā valdziņa ar apmetumu

Ap + 5 v – iepriekšējos valdziņus saada ar apmetumu un izada vēl 5 valdziņus

Darba gaita
.

1. Uzmet 130 valdziņus (v) ar pamatkrāsas dziju un noada pirmo kārtu

2. D Ada visu kārtu, līdz uz kreisās adatas paliek 5 neizadīti v

3. Sk Gr + Ap; 1 v izada; ņem otras krāsas dziju un ada, līdz uz kreisās adāmadatas paliek neizadīti 30 v

4. D Gr + Ap; izada 39 v

5. Sk Gr + Ap; ada līdz iepriekšējam Ap; saada kopā apmetumu un valdziņu un vēl 5 nākamos valdziņus

6. D Gr + Ap; ada -4 Ap

7. Sk Gr + Ap; līdz iepr. Ap + 5 v (tāpat kā 5. solī)

8. D Gr + Ap; ada -4 Ap

9. Sk Gr + Ap; līdz iepr. Ap + 5 v (līdz spārna galam paliek 15 v)

10. D Gr+Ap; ada -4 Ap

11. Sk Gr+Ap; līdz iepr. Ap + 5 v

12. D Gr + Ap; ada -4 Ap

13. Sk Gr + Ap; ada līdz Ap + 5 v

14. D Gr + Ap; ada -4 Ap

15. Sk Gr + Ap; ada līdz spārna galam

16. D Ada līdz iepriekšējam Ap; ieliek M1 (pirmais marķieris)

17. Sk Gr + Ap; ada, līdz uz kreisās adatas paliek neizadīti 5 v

18. D Gr + Ap; ada līdz pirmajam Ap un vēl 5 v uz augšu; ieliek M2

19. Sk Gr + Ap; ada -4 Ap

20. D Gr + Ap; līdz iepr. Ap + 5 v; ieliek M3

21. Sk Gr + Ap; ada -4 Ap

22. D Gr + Ap; līdz iepr. Ap + 5 v; ieliek M4

23. Sk Gr + Ap; ada -4 Ap

24. D Gr + Ap; līdz iepr Ap + 5 v; ieliek M5

25. Sk Gr + Ap; ada -4 Ap

26. D Gr + Ap; līdz iepr. Ap + 5 v; ieliek M6

27. Sk Gr + Ap; ada -4 Ap

28. D Gr + Ap; ada līdz augšai, kamēr uz kreisās adāmadatas paliek neizadīti 10 v

29. Sk Gr + Ap; 1 v; maina dziju uz pamatkrāsu un ada līdz lejai, līdz spārna galam jābūt 118 v

30. D Norauc 15 v, izada 5 v

31. Gr + Ap; izada v līdz lejai; Gr un 8 v; Gr + Ap un ada līdz lejai; tādā veidā turpina 10 v; 13 v; 15 v, līdz nonāk lejasgalā un pie spārna izveidojies neliels trīsstūris

32. D Ada līdz augšai, līdz uz kreisās adatas ir neizadīti 15 v

33. Sk Gr + Ap; ada līdz pirmajam M, izņem marķieri

34. D Gr + Ap; ada līdz -4 Ap

35. Gr + Ap; ada līdz otrajam M (tas ir iepriekšējais Ap + 5 v); Gr + Ap; ada līdz -4 Ap, izņem visus M, līdz nonāk augšgalā pie = 4 valdziņi neizadīti līdz iepriekšējam Ap

36. Sk Gr + Ap; ada līdz lejasgalam (uz spārnu pusi)

37. D Gr un ada līdz -4 Ap

38. Sk Gr + Ap; ada līdz lejasgalam

39. D Gr un ada līdz -4 Ap

40. Sk Gr + Ap; ada līdz lejasgalam

41. D Gr; 25 v

42. Sk Gr + Ap; ada līdz lejasgalam

43. D Gr; 20 v

44. Sk Gr + Ap; ada līdz lejasgalam

45. D Gr; 15 v

46. Sk Gr + Ap; ada līdz lejasgalam

47. D Gr; 10 v

48. Sk Gr + Ap; ada līdz lejasgalam

49. D Gr; 5 v

50. Sk Gr + Ap; ada līdz lejasgalam

51. D Gr; 115 v līdz augšējam galam

52. Sk Norauc 10 v un ada līdz lejasgalam, tur uzņem 25 v

2. D Sāk adīt no jauna, sākot ar 2. soli

Spārnu daudzums – pēc vēlēšanās un pacietības. Šalli beidz ar spārniņu, tad pāris kārtu noada ar pamatkrāsas dziju un norauc valdziņus.

LA.lv