Mājas mīluļi, Suņi

Sapnis par veterinārārsta profesiju. Kur mācīties, lai diploms būtu derīgs?

Foto-Shutterstock

Meita grib kļūt par veterinārārsti. Uzzināja, ka LLU jāmācās seši gadi, bet iegūs tikai otrā līmeņa ārsta izglītību, turklāt programma nav akreditēta. Kāpēc šādai izglītībai ir tik zems līmenis, un kā var uzņemt studentus neakreditētā programmā? GUNITA IECAVĀ

Latvijas Lauksaimniecības universitātes sabiedrisko attiecību speciāliste Ruta Liņķe skaidro: – Latvijas Lauksaimniecības universitāte vienīgā Latvijā piedāvā šādu studiju programmu. Lai iegūtu veterinārārsta kvalifikāciju, studējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Veterinārmedicīna”, pilna laika studijas ir 12 semestri (seši gadi). Studiju beigās iegūstamais grāds tiek pielīdzināts maģistra grādam, un tā ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” un Profesionālās izglītības likumu diplomam, ko iegūst, absolvējot studiju programmu “Veterinārmedicīna”, ir otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības pakāpe, kas nekādā gadījumā nenozīmē zema līmeņa izglītību. Pēc Latvijas izglītības sistēmas profesionālās kvalifikācijas līmeņiem veterinārārstam ir augstākā kvalifikācija jeb piektais kvalifikācijas līmenis, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu savā nozarē.

Studiju programma 2013. gadā tika akreditēta maksimālajam termiņam – sešiem gadiem (tātad līdz 2019. gada 16. maijam). Programma nemitīgi tiek uzlabota un, kā uzskata speciālisti, sniedz laikmetam atbilstīgu veterinārmedicīnisko izglītību. Arī nākamajā vērtēšanas procesā šī LLU studiju programma pretendēšot uz augstāko novērtējumu.

SVARĪGI

LLU iegūtais veterinārārsta diploms tiek atzīts un nodrošina darba iespējas ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs.

UZZIŅA

Plašāk par studiju programmu “Veterinārmedicīna” varat izlasīt http://www.llu.lv/lv/studiju-programmas/17.

5 Komentāri

  1. Kas tie par murgiem? Viņi taču ir akreditēti un ik pa laikam akreditācija tiek atjaunota. Turklāt viņus tikko papildus vēl arī starptautiski akreditēja, studenti praktizējas Baltijā modernākajā klīnikā, dodas uz citām ES valsītm praksēs, internatūrās. Visas lielākās Eiropas klīnikas ņem pie sevis latviešu studentus. Drīzāk mums būtu jābaidās par to, vai viņi atgriezīsies, lai strādātu Latvijā. nevis par to, ka izglītībai ir it kā zems līmenis. Ja jau tā būtu, diez vai Eiropas vadošie veterinārmedicīnas doktori ielaistu latviešus savās klīnikās.

    1. Starptautiski akreditēja tikai daļēji!! ERASMUS praksē uz universitātes klīnikām tiek, ja ir noslēgti līgumi, un šādu līgumu nav daudz. Ja ir valodu zināšanas un finanses nav šķērslis, es tomēr ieteiktu Veterinārmedicīnu apgūt citā ES valstī!

Pievienot komentāru