Praktiski
Manas tiesības

Santehniķa vainas dēļ noplūdināti apakšējie kaimiņi. Kurš segs izdevumus? 0

Foto – Karīna Miezāja

Divus mēnešus pēc dzīvoklī veikta remonta, kura laikā tika mainītas arī ūdensvada caurules, pārsegumā zem grīdas kāda no jaunajām stiprinājuma vietām plīsusi, noplūdinot apakšējā stāva dzīvokli. Kaimiņu apdrošināšanas kompānija ir piedzinusi no mums kaimiņu remonta izmaksas (apm. 5000 eiro). Vai santehniķa (vai viņa uzņēmuma) darbam ir kāds garantijas termiņš? Ja tā, tad kādā veidā viņi ir atbildīgi par sava darba brāķi? MARIKA VIDIŅA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas jurists Andrejs Vanags skaidro, ka pakalpojuma sniedzējs atbild, pirmkārt, par līguma saistību nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā tā varētu būt nekvalitatīva ūdensvada cauruļu uzstādīšana. Te var izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) patērētājam noteiktās tiesības, piemēram, tiesības lūgt bez atlīdzības novērst trūkumu vai prasīt atmaksu par nekvalitatīvi veiktajiem darbiem 
u. c. Otrkārt, pakalpojuma sniedzējs atbild par līguma nepienācīgās izpildes dēļ nodarītajiem zaudējumiem. Latvijas Civillikumā ir noteikts, ka katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis. A. Vanags uzsver, ka svarīgi, cik ilgs laiks pagājis kopš brīža, kad atklāts brāķis: “Šobrīd saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. panta 1. daļu patērētājam ir jāpiesaka savs prasījums pakalpojuma sniedzējam:

– divu gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas;

– divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

Tāpat aicinu pārliecināties, ka jums joprojām ir saglabājušies dokumenti, kas apliecina jūsu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju (līgums, rēķini, čeki, kvītis u. tml.). Pretējā gadījumā jūsu tiesību realizēšana var tikt ievērojami apgrūtināta vai pat būt neiespējama.”

LA.lv