Praktiski
Mājas

Rozetē divas fāzes. Kā rīkoties?0

Foto – LETA

Par to, ka rozetē vienā ligzdā ir fāze, bet otrā nulle, zina gandrīz katrs. Arī to, ka par to var pārliecināties ar speciālu indikatoru. Turklāt nav noteikts, ka fāzei jābūt ligzdā pa labi vai pa kreisi.

Brīdī, kad strāva pazudusi, bet aizsardzības automāti nav nostrādājuši, parasti tiek ņemts indikators (nopērkams, sākot no 53 centiem), kurš vienlaikus kalpos arī kā neliels skrūvgriezis, un likts vienā un otrā rozetes ligzdā.

Ja fāzes nav nevienā, visticamāk, bojājuma dēļ atslēgta visa līnija un vakars kādu brīdi jāpavada sveču gaismā, līdz sadales tīkla montieri bojājumu novērsīs. Kā rīkoties, ja fāzi rāda abās ligzdās?

Šāda situācija visbiežāk rodas, ja kāda iemesla dēļ atvienojies nulles vads (1. un 2. zīmējums). Elektrība pārvietojas no fāzes uz nulli. Ar violetajām bultiņām parādīts strāvas virziens.

Ja montāžas laikā skrūvējamie savienojumi nav bijuši pietiekami pievilkti un kontakts nav pietiekami labs, nulles vads var atvienoties. Ja tīklā palicis ieslēgts kāds patērētājs ieslēgtā stāvoklī (kvēlspuldze, kāda transformatora tinums, boilera sildelements u.tml.), tad abās rozetes ligzdās indikators rādīs fāzi, kā redzams 2. zīmējumā. Lai novērstu pro-blēmu, nulles vads jāpievieno atpakaļ.

Šāda situācija visai bieži ir tur, kur izmantoti nevis automāti, bet vēl tiek lietoti kūstošie drošinātāji. Tieši šā iemesla dēļ ievadā vēlams ierīkot sapārotos automātus, bet atzarus aizsargāt ar atsevišķiem automātiem, nulli pievienojot kopējai kontaktsliedei.

Kā sameklēt bojājuma vietu?

Ja visās rozetēs ir divfāzība, nulles vads atvienojies vēl pirms kopējās nulles kontaktsliedes, visticamāk, pie automāta vai pašas sliedes, un bojājums jāmeklē sadales kārbā. Parasti pietiek, ja notīra un pievelk skavas. Vēlams pārbaudīt visu nulles stiprinājumus uz nulles sliedes. Pirms to dara, obligāti jāatslēdz ievada automāts!

Ja sadales kārbā nulles vads iestiprināts korekti, bojājums jāmeklē tīklā, pārbaudot savienojumus sadales kārbās (tos notīrot un pievelkot no jauna). Agri vai vēlu bojājumu izdosies atrast.

Sienā iestrādātajos vadu posmos pārrāvumi gadās ļoti reti – vien tad, ja sienās tiek urbts vai dzīti dībeļi. Parasti gan šādās situācijās rodas īsslēgums un nostrādā aizsardzība. Tomēr reti var būt tā, ka tiek sabojāts tikai nulles vads un tas piekūst pie fāzes vada. Īsslēguma nav, un automāts uz šādu situāciju nenoreaģēs. Strāvas virzība šajā gadījumā redzama 3. zīmējumā.

Divas fāzes rozetē pati par sevi nav liela problēma. Elektroierīcēm tā nekaitē, izņēmums varētu būt ierīces ar jutīgu elektroniku.

Ar cilvēku drošību ir citādi, īpaši, ja mājā nav ierīkots drošs zemējums. Otrā fāze var nokļūt līdz ierīču korpusam un apdraudēt cilvēkus. Tas īpaši bīstami, ja speciālisti zemējuma kontūru kādā vietā savienojuši ar nulles vadu, tā teikt, ekonomijas nolūkos. Taču tas ir kategoriski aizliegts! Šādā gadījumā strāvas triecienu var saņemt no šķietami droša ledusskapja, veļasmašīnas vai sildītāja korpusa.

LA.lv