Praktiski
Manas tiesības

Pusaudža pirmā pieredze algotā darbā. VDI padomi, lai tā nebūtu negatīva0

Foto-Shutterstock

Lai pirmā pieredze algotā darbā nepilngadīgajiem nebūtu negatīva, Valsts darba inspekcija atgādina dažus būtiskus jautājumus.

No 13 gadu vecuma

Nepilngadīgais drīkst strādāt algotu darbu, ja viņš ir sasniedzis 13 gadu vecumu. Taču darbs mācību gada laikā nedrīkst kavēt bērna izglītošanos. Ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstisku piekrišanu un ir saņemta VDI atļauja, bērnu kā izpildītāju var nodarbināt arī kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Šo atļauju darba devējs var arī saņemt, izmantojot VDI e-pakalpojumu “Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai”.

Ja ārsts neiebilst

Nepilngadīgos drīkst pieņemt darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās pārbaudes. Tā jāveic katru gadu, pat ja darba devējs ir tas pats, kas iepriekšējā gadā. Pārbaudi var veikt ģimenes ārsts. Pirms darba līguma noslēgšanas darba devējam ir pienākums informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildņiem) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem konkrētajā darba vietā.

Rakstisks līgums arī pusaudzim

Darba līgums ir galvenais dokuments, bez kura nedrīkst sākt strādāt. Tajā rakstiski jānosaka darbinieka un darba devēja tiesības, pienākumi un atbildība. Vienojoties mutiski, darbinieks var būt zaudētājs un nesaņemt apsolīto darba samaksu, kā arī zaudēt sociālās garantijas, piemēram, slimības pabalstu.

Atļautie un aizliegtie darbi

Bērnus vecumā no 13 gadiem drīkst nodarbināt vieglā, bērnu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā, ja viens no vecākiem tam rakstiski piekritis. Šādus darbus nosaka Ministru kabineta 2002. gada 8. janvāra noteikumi Nr. 10. Viņiem atļauts strādāt, piemēram, dārzu ravēšanā un laistīšanā, ražas novākšanā, parku un skvēru sakopšanā, preču saiņošanā, iepakošanā un pārdošanā.

Pusaudžiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem aizliegts strādāt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, nosaka Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 206. Tā, piemēram, ir dažādu objektu un būvju nojaukšana, mežizstrāde, koksnes apstrāde, metāla vai tā izejvielu otrreizējā pārstrāde, ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem saistītie darbi.

Cik ilgi drīkst strādāt

Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, ir noteikta piecu dienu darba nedēļa. Brīvlaikā bērnus (no 13 līdz 15 gadu vecumam) nedrīkst nodarbināt ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā. Pusaudžus (no 15 līdz 18 gadu vecumam) nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā.

Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nedrīkst strādāt nakts laikā un virsstundas (Darba likuma izpratnē nakts laiks ir no plkst. 20 līdz 6). Pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba laiks ir ilgāks par četrarpus stundām, pārtraukuma ilgums nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm.

UZZIŅA

Ja bērns nolēmis strādāt, vecākiem vai aizbildņiem noteikti vajadzētu painteresēties par šo darbavietu un pārliecināties, ka darba vide ir droša un veselībai nekaitīga. Ja vecākiem (aizbildņiem) rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar Valsts darba inspekciju pa tālr. 67186522 vai rakstīt uz e-pastu: [email protected]

KONSULTĒJUSI VALSTS DARBA INSPEKCIJAS PĀRSTĀVE DACE ALEKSĀNE

LA.lv