Praktiski
Manas tiesības

Prasības adoptētājiem: kas drīkst adoptēt, vai ņem vērā arī ģimenes ienākumus, kādi dokumenti nepieciešami0

Foto – Yuliya Evstratenko/Shutterstock

Esam jauna ģimene un domājam par bērniņa adopciju. Kādi dokumenti jāsagatavo? Vai ir noteikts, kādai jābūt gadu starpībai starp topošajiem vecākiem un bērnu, vai persona līdz 20 gadu vecumam var adoptēt arī skolas vecuma bērniņu, kurš pēkšņi palicis bez vecākiem? Kādiem jābūt adoptētāju ienākumiem? LINDA MADONAS NOVADĀ

Potenciālajam adoptētājam ar iesniegumu jāvēršas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pieteikumā jānorāda adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir. Jāpievieno laulības apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), ja adoptētājs ir laulībā (vai dokuments, kas apliecina laulības šķiršanu), izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību, dzīves apraksts (CV) un izziņa par adoptētāja veselības stāvokli (kur norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir).

!!! Adoptētājam jābūt vismaz 25 gadus vecam un vismaz 18 gadus vecākam par adoptējamo, taču šos ierobežojumus var neievērot, ja starp adoptētāju un adoptējamo izveidojušās patiesas vecāka un bērna attiecības.

Pēc adopcijas pieteikuma un visu noteikto dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbaudīs šos dokumentus un veiks arī ģimenes izpēti, noskaidros dzīves apstākļus un izvērtēs adoptētāja materiālo stāvokli. Likums nenosaka ienākumu minimumu, kas nepieciešams, lai adoptētu bērniņu, taču personai bez pastāvīgiem vai ar minimāliem ienākumiem diez vai dos atļauju adopcijai.

LA.lv