Praktiski
Manas tiesības

Policija cigarešu kontrolpirkumā iesaista pusaudžus. Cik likumīgi tas ir?0

Foto-Fotolia

Strādāju nelielā veikaliņā par pārdevēju. Kādu dienu nepilngadīgs jaunietis lūdza pārdot viņam cigaretes, bet es, par laimi, atteicu. Izrādījās, ka tas patiesībā bija policijas kontrolpirkums. Vai policija var iesaistīt tādās darbībās nepilngadīgos? Vai vecāku atļauja nav jāprasa? IVETA JŪRMALĀ

“Kontrolpirkuma veikšanā Valsts policijas vai pašvaldības policijas darbinieks drīkst iesaistīt personu no 15 gadu vecuma, bet tikai tādā gadījumā, ja nepilngadīgais brīvprātīgi tam piekritis. Tas parasti tiek veikts, lai pārbaudītu alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu aprites noteikumu ievērošanu,” skaidro juriste Tatjana Lubgina.

Par personas iesaistīšanu kontrolpirkuma veikšanā policijas darbinieks pieņem un rakstiski noformē lēmumu, kur norāda:

* lēmuma pieņemšanas datumu un vietu;

* policijas iestādes (tās struktūrvienības) nosaukumu;

* kontrolpirkuma veikšanas vietu (vietas) un datumu;

* iesaistītās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

* lēmuma pieņēmēja vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu.

!!! Iesaistītajai personai pirms kontrolpirkuma rakstiski jāapliecina, ka viņa to dara brīvprātīgi. Nepilngadīgu personu šādās darbībās var iesaistīt tikai ar tās likumiskā pārstāvja rakstisku atļauju. Turklāt atsevišķā aktā jānorāda arī personai nododamo naudas līdzekļu apjoms un naudaszīmju numuri, kā arī tehniskie līdzekļi, ja tos izmanto (piemēram, diktofonu).

Policijas darbiniekam iesaistītā persona un viņas likumiskais pārstāvis pirms tam mutiski jāinformē par kontrolpirkuma veikšanas mērķi un norises kārtību, tiesībām jebkurā laikā atteikties no piedalīšanās šādā pasākumā un pienākumiem, ja saņemta piekrišana piedalīties, kā arī par apstākļiem, kas atbrīvo no atbildības par darbībām kontrolpirkuma veikšanas laikā.

SVARĪGI

Policijas darbiniekam jānodrošina iesaistītās personas drošība un nekavējoties jāpārtrauc kontrolpirkuma veikšana, ja tā var apdraudēt iesaistītās personas veselību vai dzīvību.

LA.lv